In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/224

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Regionale Missie, Ontwikkelingswerk en Vrede

MOV.jpg

 

Ik zocht mijn ziel en die kon ik niet vinden
Ik zocht mijn God en die ontweek mij
Ik zocht mijn naaste en vond ze alle drie

Christen zijn nodigt ons uit om ons geloof ook handen en voeten te geven en daarmee Jezus te volgen in liefde tot de naaste. Dat doen we hier dichtbij huis op veel manieren. Maar we leven ook in een wereld, in een wereldkerk.

Via de acties van de MOV steunen we het werk van mensen in de derde wereld. Het gaat altijd om activiteiten en projecten door lokale mensen die zich daarvoor jaar in jaar uit inzetten. En zij op hun beurt bemoedigen ons in Nederland met hun inzet, hun vreugde en vertrouwen.

Hieronder volgt een greep uit de activiteiten die de werkgroep MOV in onze parochie onderneemt. De activiteiten liggen verspreid over het hele jaar.

Jaarlijks terugkerende activiteiten

 1. Vastenactie in maart en april
  De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie is de rooms-katholieke hulporganisatie voor Nederland. Deze stichting ondersteunt mensen in ontwikkelingslanden die zich inspannen voor een rechtvaardiger, humaner en welvarender samenleving. Solidariteit met medemensen in nood is een wezenskenmerk van Kerk zijn. De projecten die de stichting ondersteunt, komen dan ook ten goede aan alle mensen.
 2. Gebed voor de schepping – duurzaamheid – juni
  Paus Franciscus nodigt de gelovigen wereldwijd uit om te bidden voor de zorg voor de schepping. Hij riep 1 september 2016 uit tot Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. Respect en zorg voor het milieu is niet vrijblijvend, maar zijn een wezenlijk deel van de christelijke geloofsovertuiging. Geïnspireerd door de encycliek Laudato Si willen wij aandacht geven aan de oproep van Paus Franciscus. In juni organiseren wij een activiteit.
 3. Vredesweek in september
  Het doel is mensen bewust te maken van werken aan vrede. In samenwerking met PAX worden in de Vredesweek activiteiten ontwikkeld voor heel de parochie Christus Koning. Lokaal aangevuld met initiatieven in onze 5 parochiekernen.
 4. Adventsactie in november en december
  Uit het aanbod van projecten van het bisdom wordt een keuze voor een project gemaakt. Meer informatie hierover vindt u op de site: www.adventsactie.nl.
Tijdens deze jaarlijkse activiteiten zijn er in de gekozen weekenden themavieringen die worden verzorgd door de MOV werkgroep.Tijdens de veertigdagentijd en advent geeft het pastoresteam meditatieboekjes uit met een tekst voor elke dag. 

Wij ondersteunen ook de overige acties die vanuit het collecterooster onze aandacht vragen, zoals onder andere: Memisa, Week voor de Nederlandse Missionarissen, MIVA en Wereldmissiedag,

MOV werkgroep parochie Christus Koning

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte