In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Eucharistie (Communie)

Algemene informatie over dit sacrament kunt u vinden op de algemene pagina over het sacrament van de eucharistie.

Eerste Heilige Communie 2020

Jezus_en_de_kinderen.jpg“Laat de kinderen tot Mij komen en houdt ze niet tegen, want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods” (Jezus in Marcus 10,14)

Wij willen uw zoon of dochter die dit jaar in groep 4 zit, uitnodigen voor deelname aan de Eerste Heilige Communie in onze geloofsgemeenschap. De eerste maal is traditiegetrouw een feestelijk gebeuren en zal plaatsvinden op zondag 19 april 2020.

Het woord Communie is afgeleid van het Latijnse ‘Communio’. Het betekent: gemeenschap. De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie is dan ook op de eerste plaats het kind vertrouwd maken met de geloofsgemeenschap, met haar leven, haar leer (het evangelie van Jezus), haar opdracht (dienstbaar zijn aan de samenleving en zo het Rijk Gods op aarde stichten) en tenslotte met haar samenkomsten om ons geloof te vieren. De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie bestaat uit lessen over de eucharistie en uw kind laten ervaren hoe het is deel te nemen aan het kerkelijk leven.

De voorbereiding bestaat voor het communicantje concreet uit deelname aan zes bijeenkomsten, één presentatieviering, de generale repetitie en een aantal keren samen met u actieve deelname aan onze gewone zondagsviering: dat kan door ofwel een keer als misdienaar meedoen onder begeleiding van een ervaren misdienaar, ofwel een keer meezingen met het kinderkoor.

Naast dat de kinderen zich voorbereiden verwachten we van u als ouders dat u actief mee werkt aan deze Eerste Heilige Communie. Dit kan door een van de bijeenkomsten mee voor te bereiden en te geven. Het kan ook door je geloof te vernieuwen en actief te worden bij andere activiteiten. Concreet denken we aan de volgende activiteiten waarvoor we uw hulp en medewerking nodig hebben:

  1. Meewerken met de werkgroep: samen onder leiding van de pastor organiseren van de kinderbijeenkomsten, mails versturen, afspraken maken met de ouders, artikelen en verslag in Morgenster en op website, foto’s maken etc.
  2. Helpen bij het  uitvoeren van activiteiten tijdens een kinderbijeenkomst, zaal openen en inrichten, limonade inschenken, opruimen. Maar meer nog aan de inhoudelijke begeleiding van de kinderen tijdens de bijeenkomst.
  3. Meewerken aan de samenstelling van een gezinsviering, de presentatieviering of de Eerste Heilige Communieviering zelf, onder leiding van de pastor.

Als extra moment van bezinning organiseren we voor U als ouders een bezinningsavond om ook U voor te laten bereiden op deze Eerste Heilige Communie van jullie kinderen.

Op de eerste ouderbijeenkomst gaat een invullijst rond met de data voor deze activiteiten.

Wilt u op het aanmeldformulier aangeven waar u voor kiest?

Als uw kind mee wil doen aan de Eerste Heilige Communie, maar nog niet gedoopt is, dan kan dat nog. Voor de doop zijn er nog 3 extra voorbereidingsbijeenkomsten met de te dopen kinderen en (een van) de ouders, voordat de Eerste Heilige Communievoorbereiding start.

  • De ouderbijeenkomst  voor alle ouders is op donderdag 9 januari 2020 om 19.45 uur in 't Koetshuys.
  • De eerste kinderbijeenkomst is op zondag 12 januari 2020 om 9.30 uur in Parochiehuis Willem Huygensz.

De overige data volgen na inschrijving. Heeft u nog pastorale vragen dan kunt u contact opnemen met pastor Halin, tel. 06-81208567 of PastorHalin@parochiechristuskoning.nl. Voor praktische of administratieve vragen kunt u bellen met het parochiesecretariaat 010-5112330 of secretariaatberkel@parochiechristuskoning.nl.

Aanmelden kan online via ons aanmeldformulier.

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.