In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Ziekenbezoek Berkel

Als er zieken zijn, thuis of in het ziekenhuis, die graag bezoek ontvangen van een pastor of medeparochiaan, dient u dit zelf te melden bij het secretariaat.
Vanwege de wet op de privacy krijgt de parochie namelijk niet automatisch bericht van ziekenhuisopnames van parochianen.

Er is een werkgroep die waar u een beroep op kunt doen. Deze werkgroep zoekt tevens nog versterking. Denkt u dat u een luisterend oor kunt zijn voor een ander, of een hartelijk woord heeft voor een ander, neemt u dan contact op met de contactpersoon of het secretariaat.

Contactpersoon van de werkgroep ziekenbezoek is Arnold van Steenderen
telefoon    010-5113358

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.