In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Overige werkgroepen

AKB
De werkgroep AKB zorgt er ieder jaar weer voor dat iedere parochiaan de uitnodiging krijgt om deel te nemen aan de AKB.
De contactgroep Rodenrijs bestaat uit een groep vrijwilligers die contacten onderhoudt met parochianen.
Voor beide kerken zijn er vrijwilligers die zorgen voor het groen rond de kerken.
Enthousiaste vrijwilligers nemen bij toerbeurt het schoonhouden van het interieur van de kerken voor hun rekening.
De werkgroep ziekenbezoek verzorgt visites aan zieken thuis of in het ziekenhuis.
Denkt u dat u een luisterend oor kunt zijn voor een ander, of een hartelijk woord heeft voor een ander.
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.