In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Koren en werkgroepen

Binnen de parochiekern Berkel en Rodenrijs zijn er een aantal koren en werkgroepen actief.

Naast werkgroepen in Berkel en Rodenrijs zijn er een aantal parochie-brede werkgroepen actief.

Koren in Berkel en Rodenrijs
Kinderkoor de BeRKelnootjes draagt bij aan elke familieviering in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk.
Het gemengde koor ”Cantemus Domino” verzorgt de zang van de liturgie in de O.L. Vrouw Geboortekerk.
Het middenkoor De Aanhoudende Toon is opgericht in 2020 nadat De Juiste Stemming is opgeheven op 1 Juli 2020.
Het gemengd koor Pius X verzorgt de zang van de liturgie in de Pius X-kerk.

Werkgroepen rondom vieringen

vier_het_leven-720x480.jpg
De werkgroep Familieviering verzorgt in Berkel en Rodenrijs eens per vier à zes weken de Familieviering.
Een misdienaar helpt de pastor tijdens de vieringen en is dan heel belangrijk.
De werkgroep verzorgt ieder jaar op Eerste Kerstdag een leuke bijeenkomst voor de allerkleinsten.
De lezingen worden tijdens de weekendvieringen voorgelezen door lectoren of lectrices.
Voor beide kerken zorgen deze vrijwilligers voor de versiering in de kerken.

Werkgroepen rondom sacramenten

leer_God_kennen-720x480.jpg
De werkgroep verzorgt de doopvoorbereiding in de parochiekern Berkel en Rodenrijs.

Overige werkgroepen

Hearthands-720x480.jpg
AKB
De werkgroep AKB zorgt er ieder jaar weer voor dat iedere parochiaan de uitnodiging krijgt om deel te nemen aan de AKB.
De contactgroep Rodenrijs bestaat uit een groep vrijwilligers die contacten onderhoudt met parochianen.
Voor beide kerken zijn er vrijwilligers die zorgen voor het groen rond de kerken.
Enthousiaste vrijwilligers nemen bij toerbeurt het schoonhouden van het interieur van de kerken voor hun rekening.
De werkgroep ziekenbezoek verzorgt visites aan zieken thuis of in het ziekenhuis.
Denkt u dat u een luisterend oor kunt zijn voor een ander, of een hartelijk woord heeft voor een ander.
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.