In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/337

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Koren en werkgroepen

Binnen de parochiekern Berkel en Rodenrijs zijn er een aantal koren en werkgroepen actief.

Naast werkgroepen in Berkel en Rodenrijs zijn er een aantal parochie-brede werkgroepen actief.

Koren in Berkel en Rodenrijs
Kinderkoor "Zing Mee!" draagt bij aan de gezinsvieringen in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk en/of in de Sint Willibrordkerk te Bergschenhoek.
Het gemengde koor ”Cantemus Domino” verzorgt de zang van de liturgie in de O.L. Vrouw Geboortekerk.
Het koor Happy Voices is opgericht in september 2021. Het staat onder leiding van Friso Woudstra.
Het gemengd koor Pius X verzorgt de zang van de liturgie in de Pius X-kerk.

Werkgroepen rondom vieringen

vier_het_leven-720x480.jpg
De werkgroep gezinsviering verzorgt in Berkel en Rodenrijs en/of in Bergschenhoek inspirerende vieringen die geschikt zijn voor gezinnen jong en oud.
Een misdienaar helpt de pastor tijdens de vieringen en is dan heel belangrijk.
De werkgroep verzorgt ieder jaar op Tweede Kerstdag een leuke bijeenkomst voor de allerkleinsten.
De lezingen worden tijdens de weekendvieringen voorgelezen door lectoren of lectrices.
Voor beide kerken zorgen deze vrijwilligers voor de versiering in de kerken.

Werkgroepen rondom sacramenten

leer_God_kennen-720x480.jpg
De werkgroep verzorgt de doopvoorbereiding in de parochiekern Berkel en Rodenrijs.

Overige werkgroepen

Hearthands-720x480.jpg
AKB
De werkgroep AKB zorgt er ieder jaar weer voor dat iedere parochiaan de uitnodiging krijgt om deel te nemen aan de AKB.
De contactgroep Rodenrijs bestaat uit een groep vrijwilligers die contacten onderhoudt met parochianen.
Voor beide kerken zijn er vrijwilligers die zorgen voor het groen rond de kerken.
Enthousiaste vrijwilligers nemen bij toerbeurt het schoonhouden van het interieur van de kerken voor hun rekening.
De werkgroep ziekenbezoek verzorgt visites aan zieken thuis of in het ziekenhuis.
Denkt u dat u een luisterend oor kunt zijn voor een ander, of een hartelijk woord heeft voor een ander.
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.