In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Historie Pius X

Pius X kerk

Vanwege de groei van Rodenrijs en de afstand naar de O.L. Vrouw Geboortekerk aan de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs werd in september 1958 een houten bijkerk in Rodenrijs in gebruik genomen. Deze werd toegewijd aan de heilige Pius X.

In 1984 werd onder leiding van pastoor Henk Giezeman een actie gestart om de houten kerk te vervangen door de huidige Pius X-kerk. Dit is een modern kerkgebouw. Door de twee zalen onder de kerk heeft het gebouw bovendien een belangrijke wijkfunctie. Het is een multifunctioneel gebouw waarvan door de gemeenschap veelvuldig gebruik wordt gemaakt. 

Het ontwerp is van de Delfste architekt Kees van Velzen (bureau D.T. van Manen). Het dateert uit begin jaren negentig. Ondanks de moderne vormgeving heeft het alle kenmerken van een kerk van vroeger: het staat op een terp, het heeft een torentje met een klok en er is en crypte onder de kerk. 

De architekt heeft in de Pius X-kerk veel getallen symboliek verwerkt, geent op de getallen die voorkomen in het verhaal over de bouw van de tempel van Salomo. Het getal '5', verwijzend naar de vijf boeken van Mozes (de pentateuch), komt terug in de beide ramen naast de klokkentoren, in het raam achter het tabernakel en in het aantal stoelen op het priesterkoor. Het getal '7' (getal geeft de volheid van de schepping aan) vindt men terug in de het aantal lampen boven het altaar en het is ook te zien in de lezenaar.

De kruiswegstaties (zwart-wit litho) zijn afkomstig uit de parochie H. Geest uit Vlaardingen en zijn door het bisdom in eeuwigdurend bruikleen afgestaan. Het altaarmeubilair is trouwens door twee parochianen vervaardigd.

H. Pius X, patroonheilige van de Pius X-kerk

AltaarKerkzaalKerkzaal

PreekstoelTabernakelBeeld MariaBeeld Jozef

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.