In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/930

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Theresia van Avila

De H. Theresia werd geboren op 28 maar 1515 te Avila en is gestorven op 4 oktober 1582 te Alba de Tormes in Spanje. Theresia bleef maagd en trad op haar 20e jaar in, in het karmelietessenklooster te Avila. Omdat zij gedreven werd door een verlangen naar het volmaakte, voegden velen uit de eigen orde en uit de wereld zich bij haar. Ondanks veel tegenstand hervormde zij de karmelietenorde, vaak met medewerking van de H. Johannes van het Kruis (1542-1591, landgenoot, feestdag op 14 december).

Theresia was begenadigd met een zeer hoog en intens mystiek leven (haar levensmotto was aut pati, aut mori = lijden of sterven). In de St. Pieter te Rome staat een beeld van haar met als onderschrift Mater Spiritualium = Moeder van hen die een geestelijk leven leiden. Dit heeft ze o.a. te danken aan haar vele geestelijke geschriften, zoals Weg der volmaaktheid (over het gebedsleven, 1565), Kasteel der Ziel (stadia van het mystieke leven, 1577), die behoren tot de klassiekers in de Spaanse letterkunde. Zij stichtte 18 karmelietessenkloosters (het eerste van de ongeschoeide karmelietessen te Avila in 1562) en ook voor de mannelijke tak van de orde wist zij de hervorming door te voeren. In een visioen ontving zij de mystieke doorboring van haar hart met een pijl door een engel, welk feit in de orde met een eigen feest op 27 augustus wordt gevierd. Haar ongeschonden lichaam is begraven in de karmelietenkerk te Avila. Haar hart met de geheimzinnige wonde bevindt zich in Alba de Tormes.

In 1622 is zij heilig verklaard en in 1970 is zij door paus Paulus VI samen met H. Catherina van Siena (1347-1380) tot kerklerares uitgeroepen. In de kerk is zij afgebeeld met de attributen van een vlammend hart in haar rechter- en een boek in haar linkerhand. Haar feestdag is op 15 oktober. Theresia van Avila wordt ook wel de grote Theresia genoemd; de kleine Theresia is de H. Theresia van Lisieux (1873-1897) in Frankrijk, wier feestdag in de heiligenkalender op 1 oktober wordt gevierd.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte