In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/929

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Theodorus

Er blijken 18 personen op de heiligenkalender te staan die Theodorus (Grieks 'geschenk van God') heten. Helemaal zeker ben ik niet maar aan de hand van zijn attributen (mijter, staf en (bijbel)boek, waaruit blijkt dat het hier een bisschop betreft en vanwege het boek om een evangelist/leraar) en hier en daar wat vragen, denk ik dat het de H. Theodorus van Canterbury is.

Theodorus leefde van ca. 602 (Tarsus, ook de geboorteplaats van de apostel Paulus, in het zuiden van het huidige Turkije) tot 690 (Canterbury in Engeland). Zijn vorming had hij in Athene en hij vestigde zich als monnik in Rome. Hij werd in 668 door paus Vitalianus (657-672) naar Engeland gezonden, waar pestepidemien vele priesters en bisschoppen hadden geveld en het geloof een enorme knauw had gekregen, om de Angelsaksische Kerk te reorganiseren. Hij wordt beschouwd als de tweede stichter van de zetel van Canterbury; de eerste was de H. Augustinus (een benedictijnse monnik te Rome) in 597.

In die reorganisatie van de kerk aldaar slaagde hij ondanks veel moeilijkheden: als aartsbisschop gelukte het hem ondanks de woelige synode te Whitby de katholieke kerkstructuur met nieuwe bisdommen en de Romeinse liturgie in te voeren. Ook stichtte hij de beroemde school van Canterbury welke samen met de school te York bekende Angelsaksische missiemonniken, onder wie de voor Nederland bekende Wilfried (634-709), Willibrordus (658-739) en Bonifatius (675-754), vormden die later in de 8e eeuw de Germaanse volken op het vasteland missioneerden. Ook dit punt kan een aanwijzing zijn dat dit heiligenbeeld de persoon van H. Theodorus van Canterbury is. Zijn sarcofaag (Grieks: 'vleesetend'; stenen lijkkist) is te bekijken in Ravenna (Italië). Zijn feestdag is 19 september.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte