In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/925

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Koningin van de Rozenkrans

Als laatste heilige aan de linkerkant aan de pilaren in de O.L. Vrouw Geboortekerk komen we tegen de Koningin van de H. Rozenkrans. Naast feesten die aansluiten bij belangrijke momenten in Maria's leven (Maria Geboorte, Maria Ten Hemelopneming e.d.) is dit een van de vele eretitels die Maria heeft.

Dit feest is officieel ingesteld naar aanleiding van de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto (het huidige Nafpaktos in Griekenland) op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke troepen de Turkse Ottomanen. Pius V (paus 1566-1572) schreef deze overwinningop de Turkse agressie toe aan de hulp van de Maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans. Dit gebed werd vooral gepropageerd door de Orde der Dominicanen. Zij leerden de gelovigen een meditatiemethode waarbij de mysteries van Christus worden overwogen door middel van het veelvuldig herhalen van het Weesgegroet.

De pausen hebben het bidden van de rozenkrans steeds aangespoord. Leo XIII (paus 1878-1903) heeft er zelfs negen encyclieken aan besteed. Maria heeft zelf bij al haar verschijningen het belang van de rozenkrans onderstreept. Paus Pius XI (1922-1939) heeft in zijn encycliek van 29 september 1937 sterk aangedrongen op het bidden van de rozenkrans, om rampen af te weren die onze wereld bedreigen. Ook paus Johannes Paulus II heeft in 2002 in een brief het belang van de rozenkrans onderstreept.

Tegenwoordig is men gewoon de rozenkrans (zo genoemd omdat Maria de weesgegroeten uit de mondenvan haar dienaren aanneemt om ze als rozen aan een snoer te rijgen; met dit snoer bekranst ze zich vervolgens) vooralin de maanden mei en oktober te bidden. Het gebruik van de rozenkrans dateert uit de 11e eeuw. Ze bestaat uit vijftig weesgegroeten en vijf Onze Vaders. In de 14e eeuw werd er na tien weesgegroetjes het Onze Vader gebeden. De overweging van de geheimen dateert eveneens uit die tijd. Het vestigt onze aandacht op de overweging van het mysterievan Christus, waarin de maagd Maria ons is voor gegaan doordat zij op unieke wijze verbonden wasmet de menswording, het lijden en sterven, en de glorievolle verrijzenis van Gods Zoon.

Mocht u zich niet aangetrokken voelen tot deze vorm van devotie, dan loont het toch de moeite eens de litanie (Gr. litaneuein=smeken; een gebed met korte aanroepingen) van de H. Maria, die vaak na het rozenhoedje wordt gebeden, te overwegen. Het is een gebed met mooie beelden van Maria, waarin elke gelovige wel iets kan vinden wat hem/haar aanspreekt. Wat denkt u van Spiegel van gerechtigheid, Toevlucht van de zondaars, Troosteres van de bedroefden?

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte