In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Elisabeth van Portugal

Er zijn vele heiligen met de naam Elisabeth, waaronder de meest bekende de bijbelse Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper en nicht van Maria in het eerste hoofdstuk van Lucas. Dankzij de attributen (kentekenen), n.l. de koningskroon, de scepter en de rozen in de schoot van haar mantel duid ik deze Elisabeth als Elisabeth van Portugal ofte wel Isabella van Arágon, die leefde van 1271-1336. Ze was de dochter van koning Pedro III van Arágon en achternicht van Eisabeth van Thuringen (of van Hongarije), naar wie de kathedraal in ons bisdom is vernoemd. Zij werd op 1282 als kind (ze was 11 jaar!) uitgehuwelijkt aan koning Dionysius van Portugal en kreeg twee zoons.

Haar huwelijk was moeilijk door de publieke ontrouw van haar man, maar zij behandelde zijn onwettige kinderen met liefde. Zij bemiddelde in de (gewapende!) strijd tussen haar man en haar zoon. Na de dood van haar man in 1325 gaf zij haar bezit aan de armen en trad in in het door gestichte klooster van de clarissen te Coimbra. Zij bouwde in haar land kloosters, kerken en hospitalen voor kinderen en armen. Maakte bedevaarten naar Santiago de Compostella en deelde aalmoezen uit. Vlak voor haar dood in 1336 bemiddelde zij als 'moeder van de vrede' tussen de koningen van Castilië.

Haar naar het schijnt onaangetaste stoffelijk overschot bevindt zich in de H. Clara a Nova kerk te Coimbra. De kroon en de scepter duiden op haar status als koningin de rozen in haar schoot op haar kuishuid tegenover haar man, die zij tot zijn dood trouw bleef en hij haar niet. In 1625 werd zij door Paus Gregorius XV heilig verklaard. Haar gedenkdag op de kerkelijke kalender is 4 juli.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Uitvaarten

Uitvaarten 21 Mar 2020

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.