In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/911

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Heilige Anna

In de heiligenkalender wordt de H. Anna op 26 juli samen met haar man H. Joachim vereerd als ouders van Maria, de moeder van Jezus. De Bijbel vermeldt niets over hen, wel o.a. het apocriefe (=verborgen, niet behorend tot de officiële lijst van 73 bijbelboeken) evangelie van Jacobus (150 nC). Zij waren welgesteld, gaven veel aan de armen en de tempel, maar ze hadden een groot verdriet: ondanks aanhoudend gebed kregen zij geen kinderen. Ze werden er zelfs door hun eigen dienstboden op aangekeken. Toen Joachim eens zijn offer in de tempel wilde opdragen, zou hij openlijk zijn teruggewezen. Joachim vlucht in de eenzaamheid en klaagt God zijn nood. Een engel verschijnt en verkondigt: Uw gebed is verhoord Joachim. U zult een dochter krijgen en u moet haar de naam Maria geven; zij zal van haar kindsheid af de Heer toegewijd worden en zij zal vervuld worden van de H. Geest. Op hetzelfde uur had Anna eenzelfde verschijning. Beiden haastten zich naar de tempel om God te danken.

De schedel van H. Anna wordt bewaard in Dürren (tussen Aken en Keulen) en relikwiën=relieken=overblijfselen zijn in Apt en Sainte-Anne d' Auray (Frankrijk), waar zij in de 17e eeuw zou zijn verschenen aan een eenvoudige boer en dat de paus in 1996 heeft bezocht. Anna komt terug in plaatsen als Sint Annaland en Sint Annaparochie.

De H. Anna wordt vereerd als beschermheilige van aanstaande moeders. Voor meisjes gold vroeger: Naar Sint-Anneken, gaat men om een manneken.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte