In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Bijdragen

Bijdragen kerkelijke diensten 1-1-2020

Intenties

Stipendia/misintentie   €   12

Jubileumviering tijdens reguliere (weekend)viering (vergelijkbaar met stipendium/misintentie)

  €   12
Jubileumviering doordeweeks (alleen gebruik kerkgebouw)*   € 300
Jubileumviering doordeweeks incl. priester/past.werker en voorbereiding   € 350

 

 

 

 

 

 

Huwelijk

Huwelijkviering (alleen gebruik kerkgebouw)*       € 300
Huwelijkviering inc. priester, voorbereiding en koor     € 500
 
 
 
 
 

Avondwake

Avondwake (alleen gebruik kerkgebouw)*      € 200
Avondwake incl. avondwakegroep/priester/past. werker                     
voorbereiding, condoleren in de kerk        
   € 255
 
 
 
 
 
 

Uitvaart

Uitvaartdienst (alleen gebruik kerkgebouw)*       € 300
Uitvaartdienst incl. priester/past.werker, koor, 
begeleiding naar kerkhof en voorbereiding  
   € 500
Idem, doch in plaats van kerkhof naar crematorium      € 600
Uitsluitend begeleiding past. werker naar crematorium    € 225
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Huur kerkgebouw O.L.Vr. Geboorte

 
Huur kerkgebouw voor commerciële doeleinden per 1e  dagdeel   € 600
Idem 2e dagdeel van 4 uur notk  
Extra uren   notk  
Gebruik multimedia tijdens kerkdienst incl. eventuele opnamen USB stick 1,5 uur   € 50
Gebruik multimedia tijdens concert/voorstelling 2,5 uur    € 75
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Huur kerkgebouw Pius X voor commerciële doeleinden
 

Kerkzaal per dagdeel van 4 uur     € 175
Idem 2e dagdeel      € 150
Kleine zaal beneden per dagdeel van 4 uur    €   50
Kleine zaal beneden per uur, minimaal 2 uur    €   25
koffie/thee    € 1,50
Grote zaal beneden, Giezemanzaal, per dagdeel van vier uur    €   75
Grote zaal beneden per uur, minimaal 2 uur    €   25
Koffie/thee    € 1,50

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Extra: misboekjes, koster etc. nader overeen te komen
 
Dopen                                                                                                              richtprijs        €   50
 
* Met alleen gebruik kerkgebouw wordt bedoeld dat een eventuele voorganger tijdens de
dienst door betrokkene zelf wordt geregeld en verrekend
Dit geldt tevens voor het koor
 

Tarieven O.L.Vr. Geboorte begraafplaats

Alle bijdragen zijn exclusief grafteken
 
Kindergraf
Begraven     € 460
Grafrecht voor 20 jaar     € 640
Bijdrage onderhoudskosten 20 jaar     € 650
Administratiekosten     €   50
Totaal     €1800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kindergraf verlenging voor 10 jaar

Grafrecht  voor 10 jaar    € 320
Bijdrage onderhoudskosten 10 jaar    € 330
Administratiekosten    €   50
Totaal    € 700
 
 
 
 
 
 
 

 

Algemeen graf 10 jaar

Begraven     € 480
Bijdrage onderhoudskosten 10 jaar     € 670
Administratiekosten     €   50
Totaal     €1200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familiegraf   (bestemd voor 2 personen)
Begraven    €  480
Grafrecht voor 20 jaar    €1300
Bijdrage onderhoudskosten 20 jaar    €2620
Administratiekosten    €    50
Totaal    €4450

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familiegraf verlenging 10 jaar

Grafrecht voor 10 jaar    €  650
Bijdrage onderhoudskosten 10 jaar   € 1310
Administratiekosten   €     50
Totaal   € 2010

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bijzetting familiegraf                                                                                                            €  480 

Urnenmuur exclusief afdekplaat 

 
Recht eigen urnennis 20 jaar   €   980
Plaatsen asbus   €   170
Bijdrage onderhoudskosten 20 jaar   € 1300
Administratiekosten   €     50
Totaal   € 2500

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urnenmuur verlenging voor 10 jaar

Recht eigen urnennis 10 jaar   € 490
Bijdrage onderhoudskosten 10 jaar   € 320
Administratiekosten   €   50
Totaal   € 860

 

 
 
 
 
 
 
 

Gebruik strooiveld

Verstrooien asbus, inclusief naamplaatje   €  80
 
 
 
Na 2020 worden in principe de prijzen verhoogd met minimaal 1 %.
 
 
 
 
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Gratis VOG

Gratis VOG 06 Nov 2018

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.