In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/7157

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Nieuwsbrief van het secretariaat 15 september 2023

15 september 2023 - Berkel en Rodenrijs
Beste parochianen,
 
Naamfeest Onze Lieve Vrouw Geboorte
Afgelopen zondag was het naamfeest van onze locatie.
Er was een prachtige viering waarin pastor Bladowski voorging
en pastor Halin mee celebreerde.
Het Pius X koor, Cantemus Domino en kinderkoor Zing Mee! hebben
de viering muzikaal opgeluisterd. 
Er waren 4 vrijwilligers die een onderscheiding kregen: Jeannette Greeve,
Truus Toussaint, Piet de Schepper en Frans Haesakkers.
 
Na de viering was er koffie en lunch in het parochiehuis.
Aansluitend de alom bekende fietstocht, of film voor de thuisblijvers.
Met aan het einde van de middag een gezamelijke afsluiting met hapje en drankje.
Dit alles heb ik van horen zeggen, ik kon er zelf niet bij aanwezig zijn en feliciteer
vanaf hier de dames Greeve en Toussaint en de heren De Schepper en Haesakkers van harte!
 
Taizéviering
Zondag 17 september om 19.00 uur is er een Taizéviering in de Ark.
Iedereen is van harte welkom en kan ook na afloop van de dienst napraten onder
het genot van een kopje koffie of thee.
 
Ingekomen mededeling Benefietconcert 
Op 14 oktober a.s. vindt er in Bergschenhoek een bijzonder concert plaats. De cultuurproeverijen waar verschillende culturele stromingen elkaar, normaal gesproken, vinden in de Cultuurfabriek in Bergschenhoek zal déze cultuurproeverij voor 1 keer in de Willibrordkerk plaatsvinden in de vorm van een benefietconcert.
Hier zullen het plaatselijke st Caeciliakoor, een selectie van de slagwerkgroep van Concordia én Oostland literair-poëzie elkaar treffen en zelfs samenwerken! Dit alles om geld in te zamelen voor het herstel van het kerkorgel van deze kerk.
 
Kaarten voor dit concert zijn nu al te bestellen op https://cultuurproeverij.nl/cp-9-14-oktober-2023/.
Ook vindt u hier meer informatie.
 
P.S. De viering die op 14 oktober in de Willibrordkerk gepland stond komt hierdoor te vervallen.
 
Hulp gevraagd bij bezorgen Morgenster
Voor 18 oktober zoek ik een bezorger voor de Morgenster in de wijk waarin onder andere de Thea Beckmansingel, Godfried Bomanssingel
Jaap ter Haarsingel, Toos Blomstraat en Willem Wilminkstraat vallen. Het gaat om ongeveer 40 adressen en het is een eenmalige bezorging 
vanwege vakantie van de vaste bezorger. Wie wil en kan?
 

Overweging

Gij komt tot ons
 
Gij komt tot ons heel onverwachts
in alle mooie dingen.
In bloemen en in zomerpracht
in het lied dat wij nu zingen.
In het brood dat op de tafel staat
in duizend kleine dingen.
Gij komt tot ons in het morgenuur
in 't woord dat Gij nu tot ons spreekt
in 't brood dat Gij nu met ons breekt
in duizend kleine dingen.
Gij komt tot ons de hele dag
in arbeid zorg en vreugd
in liefde ook van man en vrouw
in vriendschap vreugde en in trouw
in duizend kleine dingen.
 
Uit: Menslief, ik wens je vrede en alle goeds.
 
 
 

Met vriendelijke groet,

 

Elsbeth Bazuin-van Logchem

 

Secretariaat Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte

Noordeindseweg 100

2651 CX Berkel en Rodenrijs

Telefoon: 010-5112330  

 

E-mail: secretariaatberkel@parochiechristuskoning.nl

Website: www.parochiechristuskoning.nl

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.