In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/7138

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Nieuwsbrief van het secretariaat 17 november 2023

17 november 2023 - Berkel en Rodenrijs
Beste parochianen,
 
Deze week een korte nieuwsbrief.
 
Overleden
3 november is overleden August Tan.
13 november is overleden Jacoba Hendrika Cornelia Hijdra.
Wij wensen de nabestaanden veel kracht toe om met dit verlies om te gaan.
 

Van de werkgroep gezinsviering en het kinderkoor

“Kijk om je heen, wie heeft jouw hulp nodig?”
Zondag 26 november is het feest van Christus Koning. Jezus legt in het evangelie van deze zondag uit, hoe je een goed mens kunt zijn door anderen te helpen. Jezus vraagt onze aandacht voor de mensen die het het hardst nodig hebben. Als je aandacht geeft aan de meest behoeftigen, zal Jezus het belonen als hulp aan hemzelf, zegt hij.
Pastor Max Kwee gaat in de viering voor en het kinderkoor “Zing Mee!” ondersteunt de viering muzikaal.
We hopen jullie te zien in de kerk, op zondag 26 november om 9:15u in de Sint Willibrordkerk in Bergschenhoek.
 
PS Alvast voor in de agenda: op zondag 24 december om 18:00u vieren we Kerstfeest in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Berkel en Rodenrijs, ook met het kinderkoor.
Gezinsvieringen worden georganiseerd door en voor gezinnen. Met passende taal en liedjes proberen we kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders aan te spreken, zodat zij op een prettige manier het katholieke geloof kunnen beleven of ermee kennis maken. 
Gezinsvieringen zijn er ongeveer eens per maand, buiten schoolvakanties, om en om in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek. Voor meer informatie kunt u mailen met gezinsvieringwerkgroepOLVG@ParochieChristusKoning.nl.
 
Hou je van zingen en zit je in groep 4 of hoger?            
Kom dan in de periode november-december mee-oefenen met het kinderkoor, dan kun je meedoen in het koor tijdens de kerstviering en ervaren hoe leuk samenzingen is.
Het kinderkoor oefent elke donderdagavond van 18u45-19u45 in parochiehuis Willem Huygensz, Noordeindseweg 104 in Berkel en Rodenrijs.
Meer informatie en aanmelden via Esther, catecheseberkel@parochiechristuskoning.nl

 

Overweging

Oefen je in glimlachen.

 

Vind je ook niet dat de mensen te weinig glimlachen

Kijk je ook altijd doodernstig

Daarom is het zo somber en koud op vele plaatsen

Je moet beslist gaan oefenen in het glimlachen

Met een glimlach ben je trouwens veel aantrekkelijker

En straal je warmte uit.

Als je glimlacht gaat alles veel vlotter

Kun je meer verdragen

En kun je meer presteren

Als je glimlacht gaan ook je huisgenoten glimlachen

Je collega’s op school en werk.

En er groeit volop vriendschap

Glimlach nu maar

Want het kost niets en brengt veel op

 

Uit: Vitaminen voor het hart.

 
 
 

Met vriendelijke groet,

 

Elsbeth Bazuin-van Logchem

 

Secretariaat Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte

Noordeindseweg 100

2651 CX Berkel en Rodenrijs

Telefoon: 010-5112330  

 

E-mail: secretariaatberkel@parochiechristuskoning.nl

Website: www.parochiechristuskoning.nl

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.