In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/7138

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Nieuwsbrief secretariaat Berkel 28 juni 2024

28 juni 2024 - Berkel en Rodenrijs
Beste parochianen,
 
Het is heerlijk weer, wat een opluchting na al die nattigheid.
Voor u weer wat om te lezen, lekker in de zon of in de schaduw.
Bij de overledenen deze week wat extra aandacht voor Jos Sterk, 
de oud catecheet bij ons.
Ik wens u veel leesplezier en een schitterend weekend toe.
______________________________________________________________________________________________________
Vieringen komende week
 
29-06: 19:00 uur Pius X; eucharistieviering, voorganger pastoor Kwee, m.m.v. organist
 
30-6: 09:30 uur HSP viering , m.m.v. organist en cantoren
Intentie: Cornelis Engelbertus van der Ploeg
 
30-6: 11:00 uur O.L.V.G.; woord-en communieviering; voorganger: diaken Vrijburg, m.m.v. Cantemus Domino Intenties Pius X en Onze Lieve Vrouw Geboorte: uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk, Adrianus Wilhelmus Vermeulen, Thea Maas-de Leeuw, Antonius Wilhelm Mourer, Jan Vollebregt, Nel Hulst-in 't Veen, Annie van der Putte, Cornelis Johannes Josephus van der Burg, Martinus Cornelis Johannes Thoen, Adrie van der Burg, Miep van der Arend-Rutten, Koos van der Arend, Cornelia Apolonia Maria Overmeer 
3-7:  19:00 uur HSP viering 
 
De vieringen van de diverse kerken in onze parochie, zijn ook te volgen via: https://www.parochiechristuskoning.nl/vieringen.   
Volgt u thuis de viering en wilt u ook deelnemen aan de collecte,
dat kan via de QR-code hieronder.
  
______________________________________________________________________________________________________
 
Overleden
Virginia Marie Willy Werner-de Graan              * 1-11-1948       † 19-6-2024
Maria Gerardina Elisa Brabander-Scheijen       * 4-11-1940       † 20-6-2024
 
Vanuit het bisdom bereikte ons het droevige bericht dat onze voormalig catecheet, 
Jos (Julius Antonius Gerardus) Sterk, is overleden.
Velen zullen Jos nog kennen uit zijn tijd in de 3Bhoek. Jos organiseerde samen met het catechetisch beraad
interessante avonden voor de catechesemedewerkers. Zo heeft hij eens weerman Reinier van den Berg uitgenodigd,
een wetenschapper die ook gelovig is. Leo Feijen is eens geweest en jaarlijks werd er ook een uitstapje gepland, we zijn eens naar de Moskee in Rotterdam geweest, naar de Bijbelse Tuin in Hoofddorp, gewandeld in het Bergsch Bos.
Ook organiseerde hij de bekende filmavonden. Mooie films waarover we na afloop in gesprek gingen onder het
genot van een drankje en een stukje kaas en/of worst. Persoonlijk heb ik goede herinneringen aan Jos Sterk overgehouden, moge hij rusten in vrede en wij wensen zijn vrouw Yvonne en de kinderen en kleinkinderen kracht toe om met dit verlies om te gaan.
______________________________________________________________________________________________________
Open Tuin middag
Woensdag 10 juli is er weer een Open Tuinmiddag.
Na het succes van vorige maand, verwachten wij ook nu weer veel bezoekers. U bent van harte welkom
en neem gerust iemand mee om ook van onze mooie tuin te genieten.
Zoals Ad Sosef van het Bisdom iedere keer zegt als hij hier komt: "Jullie hebben zo'n schitterende tuin!"
Het is zonde als er niet meer van genoten wordt.
 
Eten en Ontmoeten, Hartverwarmend
Woensdag 10 juli is er ook weer eten en ontmoeten. U kunt zich nog opgeven via etenenotmoeten@parochiechristuskoning.nl
of u belt met het secretariaat. Opgeven kan tot uiterlijk vrijdag 5 juli 11.00 uur. Er geldt wel: vol is vol!
 
De cursus “van Alpha naar Omega”
Deze ‘Omega-cursus’ wordt al vanaf 2000 in alle even jaren gegeven; zo ook dus dit jaar. De cursus gaat over de typisch rooms-katholieke aspecten van ons geloof, en sluit dus goed aan bij de Alpha cursus. Het programma ziet er als volgt uit:
 
Datum                 Thema                                  Spreker
 
17 september 2024       De Overlevering en de H.Schrift          Dhr. J.J. van Bijsterveld
24 september           Kerkhistorie en Kerkstructuur           Dhr. J.J. van Bijsterveld
01 oktober              De Gemeenschap van de Kerk            Dhr. J.J. van Bijsterveld
08 oktober              Genade en Sacramenten                A.J. Halin, pastoraal medewerker
15 oktober              Doopsel en Vormsel                   Mw. J. Laan
22 oktober              De Eucharistie. (met film)              F. J. Vrijburg, diaken
05 november             Huwelijk en Priesterschap                 A.H. van Luijn, pr.
12 november            Biecht en Ziekenzalving                I.M. Kwee, pr.
19 november                          De Heiligen                          Dhr. J.J. van Bijsterveld
26 november                  Het Kerkelijk jaar                     S. Bladowski,pr. Pastoor
 
Voor vervoer kan, zo mogelijk, worden gezorgd. Geef daarom aan hoeveel personen u kunt meenemen als u met de auto komt, zodat wij het noodzakelijk meerijden kunnen organiseren. U kunt u aanmelden bij: vanbijsterveld@ziggo.nl onder vermelding van:
Voornaam en naam, volledig postadres, en telefoon nummer.
 
 
Overweging:
 
Neem de tijd!
 
Ik heb geen tijd, hij heeft geen tijd, zij heeft geen tijd.
We hebben het allemaal zo geweldig druk.
Nooit waren er zoveel drukdoende mensen.
Ook was er nooit zoveel eenzaamheid.
Vaders en moeders wachten dikwijls
op bezoek van hun kinderen.
Ze hebben weinig tijd.
Zieken en gehandicapten
zien gezonde mensen voorbij gaan
ook die hebben het druk.
Gehuwden en gezinnen vervreemden
ze hebben te weinig tijd voor elkaar.
Een kleine attentie, een goed woord, een glimlach, een zoen,
ze vragen weinig tijd.
Er ligt zoveel warmte in een gezellig samenzijn.
een begrijpend luisteren en een verrassend telefoontje
Een vrolijk kaartje, een klein presentje bij een feest.
Schrap toch uit je leven dat deprimerende: Ik heb geen tijd!
Durf te leven in een ontspannen tempo.
Gebruik je tijd om een goed mens te zijn,
voor jezelf en voor de mensen om je heen.
 
                                   uit: 365 vitaminen voor het hart,
met zorg voor u uitgezocht door Jeannette Greeve
 
 

Met vriendelijke groet,

 

Elsbeth Bazuin-van Logchem

 

Secretariaat Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte

Noordeindseweg 100

2651 CX Berkel en Rodenrijs

Telefoon: 010-5112330  

 

E-mail: secretariaatberkel@parochiechristuskoning.nl

Website: www.parochiechristuskoning.nl

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte