In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Nieuwsbrief van het secretariaat 12 mei 2023

12 mei 2023 - Parochie Christus Koning, Berkel en Rodenrijs

Beste parochianen,

Naar aanleiding van de oproep tot planten voor de pastorietuin, kan ik u zeggen dat daar massaal gehoor aan is gegeven. Zelfs een oproep in een krant heeft leuke reacties opgeleverd. Dank allemaal. In juli zal de tuin weer open zijn voor bezoek en kunt u bewonderen hoe mooi het is.

Naar aanleiding van de mededeling over koffie drinken in de kerk na de viering heeft iemand opgemerkt dat het koffiedrinken na de viering in de Pius X niet genoemd wordt. Dat klopt, dit is inmiddels zo ingeburgerd bij iedereen dat dit geen oproep meer nodig heeft. Het koffiedrinken in de Onze Lieve Vrouw Geboorte is net weer gestart en nog niet bij iedereen bekend.

Naar aanleiding van een compliment dat de nieuwsbrief keurig en duidelijk is, ook daar een kanttekening, er wordt niet gezegd wanneer het alleenstaanden middag is. Iedere eerste zondag van de maand in de benedenzaal van de Pius X is er om 14.00 uur een middag voor alleenstaanden. Deze middagen zijn erg gezellig en duren tot 17.00 uur. Bent u alleenstaand, ga er gerust eens heen. In de maanden juli en augustus houden zij zomerreces.

 

Pinksternoveen fietstocht We gaan van start…….

Met een groep van 20 fietsers gaan op 18 mei starten, dwars door het mooie zuidelijke landschap fietsen we negen dagen langs verschillende kloosters in Nederland en een stukje België. Het zijn mooie landen en lekker plat en ideaal om te fietsen! Er lopen veel goede fietspaden door mooie natuur. Vanuit het feest van Hemelvaart bereiden we ons voor op de komst van de uitstorting van de Geest, door samen te bidden en het leven te delen. We genieten van een mooie schepping.

Er is een liturgie boekje waaruit we bidden, als u, de thuisblijvers mee willen leven volg ons dan op Facebook en de website. Je kunt ook het gebedenboekje voor de noveen digitaal bestellen om met ons mee te bidden. Stuur dan een mail naar diakenvrijburg@parochiechristuskoning.nl We zorgen dat u het boekje via de mail ontvangt.

 

Piet van der Burg 06-51349920

Dick Vrijburg, diaken 06-55142473

 

MARIALOF VIERINGEN

In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om de maand mei toe te wijden aan de Moeder Gods Maria. Er wordt dan speciaal hulde gebracht aan Maria door gebed en verering. Zij neemt binnen de katholieke kerk een belangrijke plaats in. Bijvoorbeeld op 31 mei: Maria-visitatie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Ook vieren we in de maand mei Moederdag.

Binnen de Parochie Christus Koning zijn er twee parochies die een Marialof viering hebben:

zondag 14 mei, 16.00 uur: Nootdorp. Voorganger diaken F.J. Vrijburg

zaterdag 20 mei, 15.00 uur: Berkel. Voorganger pastoor S. Bladowski, aansluitend koffiedrinken.

Iedereen is van harte welkom.

 

Pinksteractie

De week van de Nederlandse Missionaris, welke wordt gehouden van 20 tot 28 mei, biedt missionarissen en missionair werkers een financiele ruggensteun zodat zij hun belangrijke werk kunnen doen. Kijkt u eens op de website: https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/missieverhalen/

Hier leest u verhalen van allerlei mensen die goed werk doen. Het is fijn dat deze mensen zich inzetten en belangrijk dat zij dit kunnen blijven doen. Na de vieringen met Pinksteren zal er in alle kerken een deurcollecte worden gehouden. Van harte bij u aanbevolen.

 

Schema vieringen

Let op, dit weekend zaterdag in de Onze Lieve Vrouw Geboorte en zondag (moederdag) in de Pius X!

Zaterdag 13 mei om 19.00 uur woord- en communieviering in de Onze Lieve Vrouw Geboorte

Zondag 14 mei om 11.00 uur woord- en communieviering in de Pius X

Donderdag 18 mei (Hemelvaart) om 10.30 uur eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouw Geboorte, geen viering in de kapel van HSP

Zaterdag 20 mei om 15.00 uur Marialof in de Onze Lieve Vrouw Geboorte, aansluitend koffiedrinken

Zaterdag 20 mei om 19.00 uur woord- en communieviering in de Pius X

Zondag 21 mei om 11.00 uur eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouw Geboorte

Zaterdag 27 mei (Virgilie van Pinksteren) om 19.00 uur woord- en communieviering in de Onze Lieve Vrouw Geboorte

Zondag 28 mei (1e Pinksterdag) om 11.00 uur eucharistieviering in de Pius X

Maandag 29 mei (2e Pinksterdag) om 11.00 uur (in tegenstelling tot eerdere berichtgeving niet om 10.30 uur maar 11.00 uur) eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouw Geboorte

 

OVERWEGING:

Ik heb genoeg.

Als ik de grote mannen beluister van de politiek

Kan ik alleen maar vragen .....waarom, waarom meer verdienen.

Meer winsten meer geld, meer kopen, meer verbruiken

Waarom die zinloze spiraal

Waarom, voor wat en wie, zeker niet voor de armen.

Die zien nooit meer dan een kale boterham.

Ben ik dan zo'n dwaas als ik vraag

zijn het duistere machten van de hebzucht die dit alles bepalen.

Ik zou heel graag hebben dat iedereen zou zeggen...ik heb genoeg!

Ik heb twee ogen die alles zien,

Een mond om te zingen en te eten.

Gezondheid die met geen geld te betalen is.

Ik heb genoeg aan de zon

Een dak boven mijn hoofd

ik heb werk en genoeg te eten

ik heb mensen om lief te hebben

Ik heb dus genoeg.

 

Uit : vrede en alle goeds.

 

Met vriendelijke groet,

 Elsbeth Bazuin-van Logchem

 Secretariaat Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte

Noordeindseweg 100

2651 CX Berkel en Rodenrijs

Telefoon: 010-5112330  

 

E-mail: secretariaatberkel@parochiechristuskoning.nl

Website: www.parochiechristuskoning.nl

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.