In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Stichting Vrienden

De Stichting Vrienden van het kerkgebouw O.L.Vrouw Geboorte zet zich in voor het in stand houden van de monumentale kerk aan de Noordeindseweg. Ook nu de restauratie is afgerond blijft er steeds onderhoud aan het karakteristieke gebouw nodig. De Stichting werkt daarvoor met giften en schenkingen en onderneemt allerlei acties. Zie ook: www.vijfvoor12.nl
De Regiegroep organiseert daartoe jaarlijks aansprekende culturele evenementen in de verschillende zaalruimten onder de noemer: Cultuur aan het Lint.

Als u de Vriendenstichting wilt steunen bij haar belangrijke werk kunt u hiervoor bijdragen overmaken:
IBAN NL47 RABO 0307 4440 07 t.n.v. Stichting Vrienden v/h Kerkgebouw O.L. Vrouw Geboorte Berkel en Rodenrijs. Penningmeester is Henny van den Bulk. U kunt contact met hem opnemen via penningmeesterberkel@parochiechristuskoning.nl of 010-5116271

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.