In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/596

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Pastoraatsgroep

Zoals iedere kern in onze parochie heeft Berkel en Rodenrijs een pastoraatsgroep. Een lid van het pastorale team coördineert de werkzaamheden en activiteiten van de pastoraatsgroep.

De taken zijn verdeeld over een aantal portefeuillehouders.

De pastoraatsgroep draagt er mede zorg voor dat het werkplan van de plaatselijke geloofsgemeenschap wordt uitgevoerd. Zij fungeert daartoe als contact en als zichtbaar aanspreekpunt in en voor de plaatselijke geloofsgemeenschap, waaronder de vrijwilligers en werkgroepen. Zij koppelt dat wat leeft in de geloofsgemeenschap terug naar het pastoraal team.

De nadruk binnen het werk van de pastoraatsgroep valt op het stimuleren, ondersteunen en met elkaar in verband brengen van initiatieven en activiteiten van parochianen en werkgroepen.
Concreet betekent dit: meedenken in voorbereiding, uitvoering en afstemming van pastorale plannen en projecten. Daarnaast kan de pastoraatsgroep ook meedenken over de situatie, visie en koers van de parochie als geheel. Op deze wijze fungeert de pastoraatsgroep als een klankbord voor de pastoor en als denktank voor het pastorale beleid, dat gevoed blijft vanuit de praktijk.

De pastoraatsgroep van Berkel en Rodenrijs bestaat uit de volgende leden, met de bij hen behorende portefeuille:

Dienen (Diaconie) René Claessen
DiaconieBerkel@parochiechristuskoning.nl
Leren (Catechese) Esther Pieterse
CatecheseBerkel@parochiechristuskoning.nl
Vieren (Liturgie) Koos Wessel
liturgieBerkel@parochiechristuskoning.nl
Gemeenschapsopbouw Jeanette Greeve
GemeenschapsopbouwBerkel@parochiechristuskoning.nl
   
Namens pastorale team Pastor Ton Halin
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.