In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Locatieraad

De locatieraad Berkel en Rodenrijs gaat over de wereldlijke zaken. Minimaal één maal per maand komt zij bijeen en bespreekt alles wat er gaande is rondom o.a. de gebouwen, het beheer, de begraafplaats en de financiele middelen.
Nu het restauratieproject afgerond is, heeft de locatieraad weer wat meer tijd om zich bezig te houden met de dagelijkse dingen. En vooruitkijken naar de toekomst. 
 
Voorzitter Johan van der Burg
VoorzitterBerkel@parochiechristuskoning.nl
010-5115263
Secretaris Riet van der Zwet -Janssen
SecretarisBerkel@parochiechristuskoning.nl
06-54625304
Penningmeester Henny van den Bulk
PenningmeesterBerkel@parochiechristuskoning.nl
010-5116271
Gebouwenbeheer Gert Schuring
GertSchuring@parochiechristuskoning.nl
010-5115706
Facilitaire zaken Vacant
FacilitairezakenBerkel@parochiechristuskoning.nl
 
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.