In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/1173

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Kerkbalans

Jaarlijks wordt via de actie Kerkbalans aandacht besteed aan de Algemene Kerk Bijdrage.

In Berkel en Rodenrijs zijn wij sinds twee jaar bezig met een iets andere aanpak, een iets persoonlijkere aanpak. Twee jaar geleden is een groepje van 10 vrijwilligers begonnen met het persoonlijk overhandigen van de AKB brief. Zij belden aan en stelden zich netjes voor. De brief werd, samen met een nieuwsbrief, overhandigd en er werd gevraagd deze eens rustig door te lezen. In dat jaar hebben wij kunnen vaststellen dat deze aanpak zijn vruchten afwierp. De bijdrage was uiteindelijk iets toegenomen! Deze positieve aanpak hebben wij dit jaar voortgezet. De brief is anders opgesteld, in plaats van alleen maar om geld te vragen, hebben wij er voor gekozen om ook te vertellen wat wij allemaal doen met dat geld! Ook de enveloppe was dit jaar nieuw. Een mooie enveloppe met foto’s van onze beide kerken erop. Het groepje vrijwilligers is uitgebreid waardoor wij meer mensen persoonlijk konden benaderen. Er is geen specifieke schifting geweest, waardoor het mogelijk was dat wij aanbelden bij iemand die jaarlijks trouw een bijdrage doet. Maar de meeste mensen konden het wel waarderen dat ze nu eens een gezicht hadden achter de brief. Zaterdag 26 juni 2017 is er een evaluatie geweest met de bezorgers, en over het algemeen werd het ook door de bezorgers als positief ervaren. Er hebben leuke gesprekken plaatsgevonden en er zijn zeker mensen die de brief nu wel gelezen hebben. Ook hebben we kunnen constateren dat het ook dit jaar weer zijn vruchten heeft afgeworpen! Dit jaar hebben wij niet gekozen voor de persoonlijke aanpak. Dit omdat het groepje vrijwilligers die bereid was dit te doen, helaas is gekrompen. Mocht u nog niet hebben deelgenomen dit jaar, dit kan alsnog. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL42 RABO 0106 7930 98, onder vermelding van uw adres. Hartelijk dank!

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Een recent nieuwsbericht

Overledenen

Overledenen 08 Apr 2024