In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Beheer en financiën

Beheer en financiën vallen in Berkel en Rodenrijs onder de verantwoordelijkheid van onze penningmeester, Henny van den Bulk. Allereerst is hij verantwoordelijk voor alle gelden die worden uitgegeven in onze locatie. Dan valt te denken aan simpele dingen, zoals de boodschappen voor de pastorie (denk aan de koffie en het koekje), de uitgaven die de verschillende werkgroepen doen ten behoeve van hun goede werk. Maar ook de uitgaven die gedaan worden om te zorgen dat de kerk verlicht is, warm is en onderhouden wordt. De laatste tijd is hij ook verantwoordelijk voor alle financiële perikelen rond het grote restauratieproject. Bij de penningmeester kunt u ook terecht met vragen over schenkingen of nalaten die u wilt doen. Hij kunt u goed informeren over de verschillende mogelijkheden. U kunt contact met hem opnemen via penningmeesterberkel@parochiechristuskoning.nl.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.