In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Beheer begraafplaats

 

Beheerscommissie begraafplaats Berkel

Namens het parochiebestuur beheert deze commissie de begraafplaats. Zij adviseert het bestuur over het beheer, onderhoud, planning etc.

Contactpersoon:  Gert Schuring: 010-5115706  GertSchuring@ParochieChristusKoning.nl

De begraafplaats achter de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk is in beginsel voorbehouden voor overleden parochianen.Ten aanzien van het type graf kan gekozen worden uit een algemeen graf, een particulier graf of een plek in de urnenmuur. Ook is een strooiveld aanwezig. Deze is uitsluitend bedoeld voor het verstrooien van as. Het is niet de bedoeling dat hier plantjes en/of gedenktekens geplaatst worden. Er is een monument waar, via het secretariaat, naamplaatjes op geplaatst kunnen worden.

Openingstijden:

  • 1 april - 1 oktober: 9:00 uur - 20:00 uur
  • 1 oktober- 1 april:  9:00 uur - 17:00 uur

Alle relevante gegevens zijn opgenomen in het algemene Begraafplaatsreglement.

Voor nadere informatie over de begraafplaats kunt u terecht bij het parochiesecretariaat.

Bijdragen voor begraven en andere tarieven vindt u op de website onder het kopje: Onze Parochiekern -> bijdragen.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.