In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Prachtig Naamfeest op 12 september 2021

14 september 2021 - Berkel en Rodenrijs

Zondag 12 september mochten wij vele parochianen verwelkomen voor een feestelijke dag: het jaarlijkse Naamfeest van onze parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte.

In de Eucharistieviering om 11:00 uur in de kerk stak Wim van Kester voorzitter van Zangkoor Cantemus Domino de loftrompet uit over Nico Schinkel, die na tientallen jaren afscheid met een geweldige staat van dienst afscheid nam als dirigent.

Hierna verwelkomde Wim de nieuwe dirigent Gerard Bart, die vervolgens het koor dirigeerde met de mis van Gounod, gecelebreerd door Pastoor Bladowsky. Ook Ben Bergenhenegouwen zong met enkele cantors een lied.

Johan van der Burg feliciteerde de Pastoor met zijn benoeming tot moderator van onze parochie als opvolger van Pastor Kuipers en wenste hem veel succes in zijn nieuwe functie.

Aan het eind van de viering werden vijf vrijwilligers in het zonnetje gezet voor hun grote inzet gedurende vele jaren: Ben Bergenhenegouwen, Riet Hörters – Bes, Thea en Leo van der Putte en Frans Uijttewaal ontvingen een prachtige Oorkonde, gemaakt door Frans Haesakkers, plus een zilveren gedenkschaal. Zij hebben zich, ieder met de eigen grote talenten, jarenlang enthousiast ingezet voor onze gemeenschap. Wij prijzen ons gelukkig zulke actieve vrijwilligers in ons midden te mogen hebben!

20210912 Foto alle decorandi.jpg

Hierna toog iedereen naar het parochiehuis voor koffie en lunch. Door het fraaie weer kon ook het terras worden gebruikt en konden we genieten van de bloemrijke pastorietuin. Opvallend was de nieuwe kleurrijke outfit van de vrijwilligers van het Parochiehuis, waarvoor beheerder Elly Pieterse veel complimenten kreeg.

Hierna ging een deel van de groep op pad voor een fietspuzzeltocht, uitgezet door Elsbeth en René. Een ander deel bekeek intussen in ’t Koetshuys de indrukwekkende film “As it is in Heaven”; een toepasselijke film, over een zangkoor dat een nieuwe dirigent krijgt.

De bijzondere dag werd daarna afgesloten met een borrel en prijsuitreiking  van de fietstocht. De eerste prijs ging naar Leon van Adrichem met de meeste goede antwoorden.

Het was een prachtige dag, hartelijk dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt!

Locatieraad en Pastoraatgroep Berkel en Rodenrijs

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.