In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

 

O.L. Vrouw Geboortekerk dicht van maandag 9 juli t/m vrijdag 14 september

03 juli 2018 - Berkel en Rodenrijs

Op de informatie avond voor alle parochianen begin april hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de laatste fase van de restauratie. Parochiaan en architect Minke Oosterlaan heeft samen met diverse commissies van parochianen en in goed overleg met het bisdom de aanpassingen zorgvuldig voorbereid. Ook locatieraad en parochiebestuur zijn hierbij nauw betrokken. Een kort overzicht van de hoofdzaken:

De komende 3 maanden wordt ’t Koetshuys verder afgebouwd. Ook worden van daaruit verbindingen via trap en lift naar de kerkzaal gemaakt. De Mariakapel in de kerk krijgt achterin een andere, mooie plaats.

Van maandag 9 juli t/m vrijdag 14 september wordt gewerkt in de kerkzaal. De kerk is dan gesloten. Op monumentendag 8 september is de kerk beperkt toegankelijk. De zondagsdiensten vinden tijdens de sluiting plaats in de Pius X kerk, gewoon om 11.00u. Zie daarvoor het liturgierooster in de Morgenster.

Voor uitvaartdiensten wordt uitgeweken naar de Pius X of bij verwachte grote belangstelling naar Pijnacker. Dit gebeurde ook in 2016 toen de nieuwe fundering onder de kerk werd aangebracht.

Tijdens de sluiting worden de oude banken en vlonders verwijderd en vloerverwarming aangebracht. Hierna worden nieuwe banken en koorstoelen geplaatst. Deze zijn ons geschonken door een parochiaan.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.