In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

 

Nieuwsbrief restauratie

10 oktober 2017 - Berkel en Rodenrijs

 

Nieuwsbrief Restauratie en ander actueel nieuws september 2017 zie ook: www.vijfvoor12.nl

 

Beste Parochianen

De vakantie ligt al even achter ons en de activiteiten in onze parochiekern zijn weer volop losgebarsten.

De restauratie is intussen bijna onafgebroken doorgegaan. Hoog tijd om weer even bij te praten!

 

Fase 2 volop in uitvoering

Na de succesvolle afronding van het funderingsherstel (fase 1) wordt vanaf eind juni hard gewerkt aan het herstel van de gevels en de restauratie van de toren. Toen de steigers eenmaal stonden werd ook duidelijk dat de leien van de torenspits op korte termijn moesten worden vervangen. Omdat steigerhuur veel geld kost en de toren gemiddeld een keer in de 30 jaar wordt onderhouden is besloten de leien nu ook te vernieuwen. Ook de klokken worden gereviseerd, het loodgieters- en voegwerk aangepakt en de toren gereinigd. Er is nogal wat verlet geweest door de vele regen in september, maar naar verwachting is ook fase 2 rond 10 oktober afgerond.

 

Fase 3 komt eraan….

Intussen wordt achter de schermen gewerkt aan de voorbereidingen voor fase 3: het (beperkt) aanpassen van de kerkzaal, maar vooral het inrichten voor breder gebruik van de nieuwe zaal in het souterrain van de kerk. Daarover hebben wij eind augustus overlegd met onze bisschop Mgr. Van den Hende en de Econoom van het Bisdom. Beiden kwamen zich op de hoogte stellen van de werkzaamheden en waren vol lof over de aanpak. Ook de betrokkenheid en inzet van de parochianen vinden zij bewonderenswaardig. Het feit dat ongeveer de helft van de benodigde 2 miljoen euro door hen al is opgebracht vonden zij uniek. De komende maanden worden de plannen voor de inrichting i.o.m. het bisdom verder uitgewerkt. Wij verwachten komende winter daarover een informatieavond te kunnen houden.

 

Bijzondere septemberdagen

Monumentendag

Ongeveer 80 belangstellenden bezochten op 9 september de OLVG kerk en pastorietuin. Het ontvangstcomité o.l.v. Tom van der Hoeven was dan ook bijzonder blij met deze grote opkomst. Dat weekend was er ook de Kerkproeverij, waarbij men vrienden en bekenden mee kon nemen om kennis te maken met de kerk en haar omgeving.

 

Parochiedag

Op 10 september was de jaarlijkse parochiedag. Alle koren verleenden hun medewerking. Aan het eind van de viering werden maar liefst 4 dames van Cantemus Domino in het zonnetje gezet voor hun jarenlange inzet. Hierna was er voor groot en klein een gezellige bijeenkomst in het parochiehuis, die door maar liefst 200 mensen werd bezocht.

 

 

Na de lunch kon men mee met de fiets puzzeltocht, dit jaar uitgezet door René Claessen.

Via de polders kwam men bij de Oude Bovendijk, waar de nieuwe Belevenisboerderij van Martin en Petra Oosthoek werd bezocht.

Hier kon men genieten van een heerlijk ijsje. De route leidde daarna via Schiebroek weer naar Berkel. We kunnen terugzien op een mooie dag.

Dank aan de organisatoren Elsbeth, André en René en natuurlijk Huub en zijn vrijwilligers. Blij waren we ook met de tent die Scouting had neergezet in de pastorietuin. Gelukkig scheen de zon de hele dag, dus die was niet nodig!
 

 

Rabofietstocht Op 17 september was de Rabofietstocht Meer dan 35 personen fietsen € 265,- bij elkaar. Bedankt allemaal!

Veiling komt eraan! Nog even en de kerkveiling barst weer los! Kom op Oogstdankdag 8 oktober aansluitend aan de viering allemaal naar het parochiehuis, waar u wordt verwelkomd met koffie en iets lekkers. Hierna start om 13.00u de veiling voor de Restauratie en voor het nieuwe clubhuis voor Scouting. Scouting helpt ons intensief met de voorbereidingen. U kunt nu al bieden via: kavelskerkveiling@gmail.com Kijk ook eens op: www.kerkveiling-vijfvoor12.nl voor alle kavels en nog veel meer en op Facebook: kerkveiling-vijfvoor12; Tot ziens op zondag 8 oktober!

Bericht van Elsbeth en Saskia van het secretariaat De eerste paar maanden zitten erop. Maanden waarin wij veel hebben geleerd en nieuwe ervaringen opgedaan. Hoewel wij beiden regelmatig Agnes hielpen, blijken er toch veel dingen nieuw voor ons. Daar waar Agnes alles uit ervaring wist, merken wij dat vrijwilligers nu wel eens langs komen om aan te geven dat wij iets vergeten zijn. Het werk omvat namelijk heel veel verschillende aspecten. Wij werken dan ook hard om die onder de knie te krijgen en vragen daarvoor uw begrip. Gelukkig leren wij ook veel van vrijwilligers, want ook zij hebben kennis van zaken.

Op verzoek van de Locatieraad geven we u hierbij aan wanneer en hoe u gebruik kunt maken van onze diensten: Het secretariaat is vanaf heden telefonisch bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 9.00u tot 12.00u. Wilt u echt iets op kantoor afgeven of regelen, dan kan dat uitsluitend op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag tussen 10.00u tot 12.00u. De andere uren zijn wij wel aanwezig, maar doen wij uitsluitend administratieve taken en is de deur dus gesloten.

 

Herinnering Kerkbijdrage 2017 (AKB)

Helaas stevenen wij dit jaar af op een flink financieel tekort voor onze gewone uitgaven aan gebouwen en voorzieningen en voor onze activiteiten. Wij begrijpen dat u misschien uw bijdrage dit jaar hebt verdeeld over de restauratie en de algemene kerkbijdrage, maar toch doen wij hierbij een dringend beroep op u. Uw bijdrage is onmisbaar voor de beheerkosten van onze gebouwen en de kosten voor gas, licht, water en personele kosten.

Zo is op dit moment de schilder volop bezig met een grote onderhoudsbeurt aan de pastorie en ook de kerk wordt meegenomen. Extra kosten, die op ons afkomen. Als u nog niet heeft bijgedragen nodigen we u uit dit nu te doen via: Bankrekening NL 42 RABO 0106793098 t.n.v. Parochiekern O.L.Vrouw Geboorte.

 

2018: 150 jaar kerk en pastorie aan de Noordeindseweg

De jubileumcommissie maakt daarvoor een programma, verspreid over meerdere momenten in het jaar. Het hoogtepunt zal zijn op zondag 16 september 2018 (eerdere datum 9 september is vervallen). Onze bisschop Mgr. van den Hende heeft zijn medewerking al toegezegd. Ook de burgemeester en Helicon zijn van de partij. Verder zijn er door het jaar heen allerlei feestelijke activiteiten met ook bijzondere aandacht voor onze kinderen en jongeren. Intussen wordt door Henk Groeneveld al de laatste hand gelegd aan het jubileumboek. Kijk de komende tijd ook eens wat vaker op onze vernieuwde parochiewebsite voor actueel nieuws: www.parochiechristuskoning.nl en dan doorklikken naar Berkel en Rodenrijs.

 

Voor het jubileum is de commissie op zoek naar oude films over kerkelijke gebeurtenissen in Berkel en Rodenrijs. Heeft u zelf vroeger gefilmd, weet of heeft u nog oude films laat het ons weten: u kunt bellen met 010-5112330 of 010-5115263 of stuur een berichtje naar: secretariaatberkel@parochiechristuskoning.nl

Ook willen wij graag in contact komen met priesters, broeders en religieuzen, afkomstig uit onze parochie. Kent u iemand en weet u waar hij of zij nu verblijft: meld het ons. Bij voorbaat dank!

 

En verder….

Op zaterdag 28 oktober a.s. viert Zr. Theofrida haar 60 jarig professiefeest. Om 13.30u is daarvoor een feestelijke viering in de OL Vrouw Geboortekerk. Laten we haar verrassen met onze aanwezigheid in de kerk!

Zr. Theofrida heeft zich tientallen jaren met hart en ziel ingezet voor Huize Petrus en voor vele andere goede doelen..

Ook zingt zij al vele jaren in Cantemus Dommino. Wij wensen haar een prachtige dag!

 

Verwen uzelf eens met onze heerlijke wijnen, speciaalbiertjes en likeur voor de Restauratie. Ook de prachtige kaarsen met de beeltenis van de kerk komen de komende maanden als cadeau zeker van pas!

Bel met Jan Kneppers: 010-5113157 of Johan van der Burg 010-5115263. Ook bij Primera zijn ze te koop.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.