In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Nieuws van het secretariaat - week 21

26 mei 2022 - Berkel en Rodenrijs
 

Marialof zondag 29 mei

In mei staat Maria centraal, de patrones van onze Parochiekern. We zijn blij, dat we na 2,5 jaar op zondag 29 mei weer een Marialof kunnen houden in de OL Vrouw Geboortekerk om 15.00 uur. Voorganger is Diaken Vrijburg.
Na de viering is er een kopje koffie of thee in Willem Huygensz. U bent van harte welkom!

Aad Hulst: stapje terug na 60 jaar

Nog een geweldige vrijwilliger: organist Aad Hulst. Op 1e Pinksterdag (5 juni) speelt hij tijdens de viering van 11.00 uur met Cantemus Dominovoor het laatst tijdens een weekendviering. Na meer dan 60 (!) jaar doet hij een stapje terug. Gelukkig heeft Aad aangegeven nog wel te blijven spelen tijdens uitvaarten. Wij zijn hem bijzonder erkentelijk voor zijn decennialange inzet voor onze gemeenschap! U komt toch ook naar deze viering?

Jongerenwerker

Ik ben Jan-Willem Bastiaansen (25), ex-misdienaar/acoliet in de Bartholomeuskerk in Nootdorp, volgt vanaf juli Minh Thu opvolgen als de nieuwe jongerenwerker in onze parochie.

Naast zijn werk als jongerenwerker zal druk blijven met het afronden van zijn opleiding tot docent godsdienst/levensbeschouwing te worden op de middelbare school.

'Het combineren van deze opleiding met dit werk is een mooie manier om contact te kunnen houden met jongeren en me voor hen in te zetten. Tot slot kan ik alleen maar vragen aan alle parochianen om te bidden voor de jongeren en het jongerenwerk in onze parochie. Dat het hen mag raken en inspireren', zegt Bastiaansen.

Maria- en Gregoriaanse radio

De website Radiomaria.nl, van de katholieke radiozender, is vernieuwd. Behalve live luisteren kunnen veel programma’s ook naar eigen keuze worden begonnen (podcast). Radio Maria biedt maar liefst ruim 10.000 uitzendingen die te beluisteren zijn en daar komen dagelijks nieuwe afleveringen bij.
Radio Maria Nederland maakt deel uit van de World Family of Radio Maria (Wereldfamilie), een overkoepelende organisatie voor meer dan 85 Radio Maria stations (in 78 landen) wereldwijd. Een groot aantal daarvan is te vinden via TuneIn, ook voor degenen die een muziekbox verbinden met internet.
Bij TuneIn is ook de Franse zender Radio Esperance Gregorian te vinden, die de hele dag Gregoriaanse muziek te gehore brengt, een prachtige zender voor wie geconcentreerd wil werken en toch muziek wil horen.  

Grote klussen afgerond

Onlangs is de renovatie van de 1e etage in de pastorie afgerond. Daar is nu door onze vrijwilligers een prachtig appartement gerealiseerd, klaar voor de verhuur. Ook in de Pius hebben zij grote inzet getoond. Daar is beneden de 30 jaar oude keuken gemoderniseerd, zodat het nu allemaal praktischer is ingericht. Groot compliment aan onze mannen en vrouwen van stavast! Waar zouden wij als gemeenschap zijn zonder die geweldige vrijwilligers……

Nieuwe beheerder ‘t Koetshuys

Wij zijn blij dat we erin geslaagd zijn een ervaren opvolger te vinden voor Hans Zwijnenburg, die vanwege ziekte zijn taak versneld moest afbouwen. Pia van der Burg-Hulst is recent gestart als gastvrouw en beheerder. Pia komt uit een echte horecafamilie, die voorheen Van Ouds ‘t Raadhuis in Pijnacker beheerde. Zij ontvangt u graag om uw wensen te vernemen en een verjaardag, receptie of vergadering tot een succes te maken. Pia staat er klaar voor!
Voor reservering van zowel ’t Koetshuys, Willem Huygensz en de zalen in Rodenrijs kunt u contact opnemen met onze zaalcoördinator Nora de Veld via 06-43847472 of info@cultuuraanhetlint.nl. Zij brengt u daarna in contact met de gastvrouw van de zaal van uw keuze: Pia van der Burg, Elly Pieterse of Nel de Veld.

Cultuuragenda

John Hofman

Zaterdag 14 mei John & Friends. John Hofman, bekend van de Heraut brengt een avond vol muziek in ‘t  Koetshuys. Met o.a. Maria Bergenhenegouwen en andere bekende talenten. Kaarten à € 12 bij Van Atten en van den IJssel.

Groot Concert op vrijdag 20 mei 19.30 uur!

Wij ontvangen u graag bij dit mooie concert van het Alphens Kozakkenkoor met harpiste Sophie van Dijk in de OLVG kerk. Het koor brengt een aangepast repertoire, waarbij solidariteit met de mensen uit Oekraïne centraal staat. Ook verwelkomen we er vluchtelingen, die in Lansingerland zijn ondergebracht en hun gastgezinnen. Na afloop is er een deurcollecte voor de Actie van Pastor Bladowski. Ook de speciale QR code is aanwezig.
Kaarten à € 15,00 (incl. koffie) zijn nog verkrijgbaar via cultuuraanhetlint.nl en bij Van Atten en van den IJssel. Leden van KBO krijgen daar op vertoon van hun ledenpas € 2 korting.

Minitruckers en Miniboten

Zondag 22 mei rijden op een groot circuit in Willem Huygensz rijden tientallen minitrucks. Dit keer ook met miniatuurboten in de vijvers van de pastorie. Spectaculair en een feest voor jong en oud!
Kaarten à € 5 zijn verkrijgbaar aan de zaal. Leden van Speeltuin De Kievit krijgen € 2 euro korting.

Lunchconcert

Zondag 26 juni: Lunchconcert in Willem Huygensz om 12.15 uur met talent van eigen bodem. Volg de berichten in de lokale kranten. Kaarten à € 10 bij van Atten en van den IJssel zijn weer incl. koffie, een heerlijke lunch en … de muziek!

Voor jonge gezinnen

Data van de aankomende gezinsvieringen in dit schooljaar:

zondag 22 mei - 11:00u - Berkel en Rodenrijs - gezinsviering;
zondag 12 juni - 11:00u - Berkel en Rodenrijs - Eerste Heilige Communie;
zondag 26 juni - 9:15u – Bergschenhoek - Terugkomviering communicanten.

Wat zijn gezinsvieringen?

Gezinsvieringen van de RK parochie zijn bedoeld voor gezinnen met kinderen. Teksten van de lezingen, gebeden en muziek zijn gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook de pastor richt zich speciaal tot de jonge kerkgangers zodat ze geboeid blijven. Het kinderkoor zorgt met vrolijke liedjes dat kinderen zich welkom voelen bij de viering en in de kerk.

Sinds kort is er een nieuw kinderkoor gestart met kinderen uit Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek. Het kinderkoor zingt tijdens elke gezinsviering. De gezinsvieringen zullen daarom voortaan afwisselend in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek plaatsvinden. Aanmelden kan bij Esther Pieterse via catecheseberkel@parochiechristuskoning.nl. Geef uw kind ook die kans!

Actie Oekraïne: al 63.000 euro

Onze parochie heeft een rechtstreekse hulpactie opgezet voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Pastor Stefan Bladowski, zelf afkomstig uit Polen heeft daarvoor contact gelegd met de Poolse parochie St Josef in Przemysl. Het rekeningnummer is NL10 RABO 0106 7021 06 t.n.v. Parochie Christus Koning OLV Geboorte met omschrijving: Actie Oekraïne. Meer info over de acties van de Poolse parochie: sdb-przemysl.pl. Er is per begin mei al 63.000 euro ingezameld!
 

AKB

Zoals eerder vermeld, besteed de locatieraad op een later tijdstip aandacht aan de AKB.
Voor degenen die graag nu al hun bijdrage willen doen, dat is natuurlijk van harte welkom:

NL42 RABO 0106 7930 98 t.n.v. Parochiekern O.L.V. Geboorte. Vermeldt a.u.b. uw postcode en huisnummer.

Juist in deze ook voor de kerken lastige tijd is uw financiële bijdrage onmisbaar. U kunt ook een gift voor meer jaren afspreken, dat is mogelijk voor u fiscaal voordeliger. Neem daarvoor contact op met onze penningmeester Henny van den Bulk 010-5116271 of penningmeesterberkel@parochiechristuskoning.nl.

Koffiedrinken Pius X

Voortaan is er weer iedere eerste zaterdag van de maand
koffie drinken na de viering van 19.00 uur in de Pius X.

Vieringen Huize Sint Petrus

Iedere zondag om 9.30 uur is er viering in Huize Sint Petrus, ook al wordt dit niet vermeld in ons parochieblad De Morgenster. Ook iedere woensdagavond is er om 19.00 uur een viering. Deze worden ook niet in De Morgenster vermeld.

Alleen bijzondere vieringen in Huize Sint Petrus worden opgenomen in het parochieblad.

 

KBO Berkel en Rodenrijs

De KBO Berkel en Rodenrijs is op zoek naar twee bestuursleden. Heeft u nog wat vrije uurtjes en draagt u de ouderen een goed hart toe,
overweeg dan eens één van deze functies.

Heeft u interesse of wilt u wat meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter: Georgine Zwinkels 0641453835

Wat kan de PCI voor u of anderen betekenen?

De PCI (Parochiële Caritas Instelling) is ontstaan uit het Parochieel Armbestuur. Dit Armbestuur heeft heel lang giften ontvangen van parochianen in Berkel en Rodenrijs om mensen in nood te helpen. Ook de huidige PCI helpt mensen in nood, zowel financieel als materieel. Omdat de hulpvraag in verband met financiële armoede minimaal is, hebben wij onze doelstelling uitgebreid met aandacht voor eenzame mensen en mensen met een andere hulpvraag dan specifiek financiële hulp.

Wat doen wij bijvoorbeeld voor mensen die eenzaam zijn? We sponsoren kaarten voor culturele -, sport- en andere activiteiten en we dragen bij aan Eten en Ontmoeten. Denk ook aan de middagen voor alleenstaanden en de Kerstvieringen in samenwerking met de KBO. We hebben een duofiets aangeschaft die regelmatig gebruikt wordt. Wilt u ook een keer fietsen, laat het ons weten!

De PCI  heeft contact met de basisscholen zodat we gezinnen kunnen helpen, die hulp goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld met een speeltuinabonnement, een financieel extraatje voor de feestdagen of de verjaardagtas.

We hebben Scouting geholpen met het realiseren van hun nieuwe clubgebouw.
We zijn lid van het Diaconaal Platform Lansingerland en het afgelopen Coronajaar hebben we vooral via Heel Lansingeland Helpt ondersteuning gegeven.

Wij kunnen u bij een  hulpvraag misschien zelf helpen of in ieder geval doorverwijzen naar de juiste organisaties in onze gemeente. Mensen die hulp nodig hebben, lopen daar echter niet mee te koop. Dat is begrijpelijk, maar daardoor moeilijk om die personen te bereiken. We kennen ze gewoonweg niet. Als u ze wel kent: vraag mensen contact met ons op te nemen, of informeert u ons. Wij zorgen dan dat we die mensen op de juiste manier bereiken.

Mocht u onze hulp in willen roepen dan kunt u een boodschap achter laten in de PCI-zuil achter in de kerk. Bellen of mailen (PCIBerkel@ParochieChristusKoning.nl) kan natuurlijk ook. In de PCI-zuil ligt onze folder met alle informatie. Schroom niet om hulp te vragen. Voor uzelf of iemand anders. Help ons om anderen te helpen!

Secretariaat Parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte
Noordeindseweg 100
2651 CX Berkel en Rodenrijs
Telefoon: 010-5112330  
 
 

MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG TELEFONISCH BEREIKBAAR VAN 9.00 TOT 12.00 UUR

DINSDAG TOT EN MET VRIJDAG OPEN VOOR BEZOEKERS VAN 10.00 TOT 12.00 UUR

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.