In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
 

Knielen in de OLV-geboortekerk

14 oktober 2018 - Berkel en Rodenrijs

Beste parochianen, 

Van de nieuwe banken in de OLV Geboortekerk in Berkel heeft alleen het voorste gedeelte een knielbank. Daarom moeten we een nieuwe afspraak maken over de houdingen tijdens de eucharistieviering. Rond de consecratie willen we een houding van aandacht en eerbied aannemen.

In de algemene inleiding in het Romeins Missaal staat (nrs 20 en 21): ”De gemeenschappelijke lichaamshouding is een teken van gemeenschap en eenheid onder de aanwezigen. [...] De gelovigen staan vanaf het Gebed over de Gaven tot en met het einde van de viering. Men knielt onder de consecratie, tenzij gebrek aan plaats of het grote aantal aanwezigen of andere geldige redenen dit beletten.”

Voor de vele ouderen is dit meestal te lang. Daarom heeft het pastoraal team tot de volgende richtlijn besloten:

De voorganger nodigt de aanwezigen uit te gaan staan na het Heilig, Heilig tot en met de vredeswens.  Tijdens de consecratie kunnen de gelovigen in de voorste banken, die dat willen, uit eigen beweging knielen.

Tijdens drukke uitvaarten, huwelijken en andere vieringen met veel belangstellenden die niet met de katholieke liturgie vertrouwd zijn vragen we alle aanwezigen tijdens dit gedeelte te gaan staan.

Ouderen voor wie dit te lang is kunnen uit eigen beweging op elk moment na de consecratie weer gaan zitten. Maar ook is het mogelijk een stoel te gebruiken, voor de voorste bank. U hoeft dan ook niet te gaan staan bij de Heilige Communie want de communie-uitreiker komt dan naar u toe.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.