In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/277

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Ziekenzalving

GeloofsboekjeZiekenzalving-550x600.jpgEr verandert veel in onze maatschappij. De digitale snelwegen, mobiele communicatie en andere technieken zijn voor velen niet meer bij te houden. En dat terwijl u voelt dat u ouder wordt en veel dingen die u vroeger nog wel kon, niet meer kunt.

Eén ding verandert echter niet: de liefde van God voor ons ieder afzonderlijk en voor ons als geloofsgemeenschap. Terwijl zieken en ouderen voor de maatschappij steeds minder meetellen, ja, zelfs eerder als een last en een kostenpost gezien worden, beschouwt de kerk deze leden nog altijd als zeer waardevolle bronnen van geloof, hoop en liefde. Wie meer aan huis gebonden is en geen topsport meer kan bedrijven of carrière kan maken, heeft over het algemeen meer tijd en aandacht voor wezenlijker zaken in het leven: de medemens en God. Tijd om na te denken. Tijd om te bidden. Tijd om te luisteren en te praten met een kind of een buurman.

In die situatie kunnen we ons realiseren is dat we ook elke dag een dag dichter bij de ontmoeting komen met God “van aangezicht tot aangezicht” en bij het wederzien van dierbare medemensen die ons voorgegaan zijn naar het andere Leven, zoals levenspartners, familie en vrienden.

Tegenover al deze positieve kanten van de ouderdom staan echter ook wat negatieve kanten zoals ziektes, kwaaltjes, lichamelijke ongemakken, geheugenverlies, momenten van eenzaamheid, beperkte bewegingsvrijheid, vermoeidheid en misschien angst voor een lijdensweg of de dood zelf.

Wanneer iemand hoort dat hij of zij een levensbedreigende ziekte heeft of een ernstige operatie moet ondergaan, dan komen er veel levensvragen op, gepaard met heftige emoties: Hoe lang heb ik nog te leven? Waar vind ik kracht om dit lijden te dragen? Wat komt er hierna? Hoe kan ik op een goede manier afscheid nemen van mijn dierbaren?

ziekenzalving.jpgHet christelijk geloof kan daarbij een grote steun zijn. Jezus heeft een bijzondere aandacht voor zieken. Hij heeft zijn kruis gedragen en is ons voorgegaan door de dood heen naar het eeuwig leven om daar een plaats voor ons te bereiden in Gods liefde.

Om zieken en ouderen in deze situatie te bemoedigen en te sterken stelt de kerk tegenwoordig het Sacrament der Zieken in ruimere mate beschikbaar: niet alleen wie op sterven ligt, maar iedereen die lijdt of de last van de ouderdom voelt, mag dit sacrament ontvangen om te weten, te voelen en te vieren dat we in het lijden niet alleen staan, maar dat Christus bij ons is, in ons hart en in de meelevende geloofsgemeenschap.

In de brief van de apostel Jacobus staat:

5, [13] Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. [14] Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. [15] Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. [16] Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Het is daarom het meest zinvol dit sacrament te ontvangen als men nog niet echt op sterven ligt of het bewustzijn al heeft verloren. Dan kan men er immers kracht uit putten in het lijden. Dan kunnen familieleden er bij zijn. In een vroeg stadium van ziekte of voor een operatie wordt er zelfs nog gebeden om genezing, want voor God is niets onmogelijk.

Omdat bij het huidig tekort aan priesters er vaak in stervensgevaar niet direct een priester beschikbaar is, is het raadzaam niet te wachten met het aanvragen van dit sacrament tot de laatste dagen of uren van het leven.

Daarom zal in elke kern van de parochie Christus Koning  jaarlijks de gelegenheid geboden worden om gezamenlijk met anderen de Ziekenzalving te ontvangen tijdens een korte gezongen eucharistieviering.

Dit sacrament kziekenzalving 2.jpgunt u jaarlijks ontvangen. Dus ook als u al eerder meegedaan heeft, kunt u het weer ontvangen. Als u werkelijk ernstig ziek wordt of een ernstige operatie moet ondergaan, dan kunt u de ziekenzegen ontvangen van de locatiepastor als er geen priester beschikbaar is voor de ziekenzalving.

Voor deelname aan de gezamenlijke ziekenzalving geldt de volgende indicatie: u bent niet zo vitaal meer, u voelt dat u ouder wordt en dat uw lichamelijke of geestelijke vermogens achteruit gaan, u kampt met ziektes of handicaps óf u bent al op zeer hoge leeftijd.

Mensen die aan zo’n gezamenlijke viering van de ziekenzalving hebben deelgenomen hoeven in stervensgevaar niet opnieuw de ziekenzalving te ontvangen. Zij kunnen van de locatiepastor een ziekenzegen ontvangen. Dit heeft als voordeel dat de locatiepastor de zieke misschien kent en de zieke ook vaker kan bezoeken voor pastorale begeleiding.

ziekenzalving 2.pngMocht u toch in stervensgevaar een priester willen spreken, bijvoorbeeld om het sacrament van de verzoening te ontvangen, dan vindt u in het parochieblad en op deze website een telefoonnummer van de  priester.

Meer informatie vindt u in het Geloofsboekje ziekenzalving.

Bovenstaande tekst staat ook in een folder "Ziekenzalving" opgenomen die bij het secretariaat te verkrijgen is.

Een versie van de folder om zelf te printen (dubbelzijdig op A4 en vouwen halverwege de lange zijde met het parochielogo aan de buitenkant) vindt  u hier

De contactinformatie voor de secretariaten kunt u op de secretariatenpagina vinden.

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Een recent nieuwsbericht

Overledenen

Overledenen 15 Jul 2024