In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

 

vesperviering

Gebedsviering

Dinsdag 12 december
19:00
In kern: Nootdorp en Ypenburg
Voorganger: Werkgroep

Locatie: H. Bartholomeus Veenweg 38 2631 CL Nootdorp

Meditatievieringen in de Advent: “Liefde verbindt” Dinsdag 5, 12 en 19 december zijn er weer meditatievieringen in deze Advent. Om 19 uur bent u hartelijk welkom in de Bartholomeuskerk. We lezen uit de Bijbel, zijn stil, bidden en zingen. De vieringen duren een kleine drie kwartier. Het thema is “Liefde verbindt”. We onderzoeken in de eerste twee vieringen de verbinding met God en met elkaar. De laatste viering is een boeteviering. De Schola Cantorum o.l.v. Peter Beijersbergen zal de eerste en laatste viering ondersteunen; het Nootdorp Vrouwenkwartet o.l.v. Marieke Wapenaar doet dit de tweede viering. We hopen dat deze drie vieringen een geheel vormen, waarin we ons innerlijk voorbereiden op het Kerstfeest: God laat uit Liefde voor ons zijn Zoon onder ons geboren worden. We heten u van harte welkom bij deze interkerkelijke vieringen. De werkgroep Bijzondere Vieringen.
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.