In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Gebedsintenties

De gebedsintenties voor de vieringen kunt u opgeven bij de koster voor of na de vieringen of bij het secretariaat. Het is ook mogelijk om een enveloppe met vermelding van naam en datum van de intentie op de collecteschaal of in de brievenbus van de pastorie te deponeren.

Voor het stipendium bestaat geen vast bedrag. Een richtlijn is € 10,00 per intentie.

Bij het vervallen van een viering verschuiven de opgegeven intenties naar de eerstvolgende viering.

Voor de aanvang van de weekendvieringen is er gelegenheid om een persoonlijke intentie (zonder vermelding van naam) in te schrijven in het gebedenboek dat op de laatste bank links achterin de kerk ligt. Deze persoonlijke intenties worden tijdens de viering aan het einde van de voorbeden voorgelezen.

De gebedsintenties worden opgenomen in de Parochieklanken.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.