In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/561

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Wat moet u doen bij een overlijden?

Neem zo snel mogelijk contact op met een begrafenisondernemer. Deze zal contact opnemen met de parochie om in overleg een tijdstip voor de uitvaart vast te leggen. Het parochiesecretariaat legt contact met een pastor en regelt verder alle zaken rondom de kerk, zoals het koor en de koster. Als het secretariaat gesloten is, neemt de uitvaartondernemer zelf contact op met een pastor. Als er een avondwake gehouden zal worden, neemt het secretariaat ook contact op met de werkgroep avondwake.

De pastor zal u benaderen om een afspraak te maken om samen de uitvaartviering voor te bereiden. Tijdens het gesprek zal de pastor de soort uitvaartviering kiezen.

In onze parochiefederatie is een team van pastores werkzaam. Zij werken volgens een rooster. Iedere week is een andere pastor bereikbaar voor uitvaarten. Als u in de familie of vriendenkring een priester hebt, kan die uiteraard voorgaan in de uitvaart van uw dierbare.

Een enkele keer kan het voorkomen dat er geen pastor beschikbaar is. Dan leidt een toegewijde en toegeruste medeparochiaan de uitvaartviering.

Soorten uitvaartviering

Er zijn verschillende soorten uitvaartvieringen:

  • de eucharistieviering
  • de woord- en communieviering
  • de gebedsviering

In al deze vieringen klinkt het woord van God als troost en hoop. We vieren vanuit ons geloof in de verrijzenis. Ook de rituelen van kaarsen aansteken met vuur van de paaskaars, doopwater en wierook maken deel uit van alle vieringen.

Het komt echter steeds meer voor dat de meerderheid van de aanwezigen bij een uitvaart niet meer vertrouwd is met het kerkelijk leven en met de eucharistie.

Bij de communie komen soms maar enkele mensen naar voren en dan blijkt sterk de verscheidenheid en verdeeldheid in geloofs- en levensopvattingen. Juist in een viering waarin de onderlinge verbondenheid en meelevendheid zo belangrijk zijn, moeten we ervoor waken dat de communie een symbool van verdeeldheid wordt.

Daarom zal de voorganger steeds vaker voorstellen de uitvaart te houden met een gebedsviering, dus zonder communie.

De gebedsviering heeft twee grote voordelen:

  1. Er is meer tijd en ruimte voor persoonlijke inbreng in de vorm van gedichten, een persoonlijk woord, niet-Bijbelse eigentijdse teksten en verhalen en eigen muzikale inbreng (bijvoorbeeld vioolspel, fluitspel, een lied door een familielid). Vanuit de parochie is een koor beschikbaar.
  2. Alle kerkgangers kunnen volledig deelnemen aan de uitvaartviering.

Keuze van de viering

De priesters van het team kunnen voorgaan in een eucharistieviering of in een gebedsviering. De diaken en de pastoraal werker kunnen voorgaan in een woord- en communieviering of een gebedsviering. Een medeparochiaan gaat voor in een gebedsviering.

In overleg met u kiest de voorganger wat voor viering de uitvaartviering zal worden. Alle vieringen zijn waardige, liturgische uitvaartvieringen.

Avondwake

In alle parochies van de parochiefederatie is de mogelijkheid om op de avond voorafgaand aan de uitvaartviering een avondwake te houden. De avond voor de uitvaart is een avond om te waken en te bidden en om langzaamaan toe te leven naar het definitieve afscheid op de volgende dag. Leden van de werkgroep avondwake gaan in deze gebedsviering voor. Tijdens een bezoek aan u proberen zij samen met u een goede inhoud aan de avondwake te geven.

Begraven en cremeren

De voorganger gaat aansluitend aan de uitvaartviering met u mee naar het parochiekerkhof voor de begrafenis. Als de begrafenis plaatsvindt op een begraafplaats niet naast de kerk, dan gaat de voorganger - op een enkele uitzondering na - daar niet mee naar toe. Dan kan een parochiaan meegaan om de laatste gebeden bij het graf uit te spreken.

Als aansluitend op de kerkviering een crematie volgt, gaat de voorganger niet mee naar het crematorium. Ook dan kan - indien gewenst - een parochiaan meegaan voor de laatste gebeden.

Als de uitvaart alleen in een crematorium plaatsvindt, dus zonder voorafgaande viering in de kerk, dan is er wel de mogelijkheid om een gebedsviering in het crematorium te houden, waarbij de parochie zorgt voor een voorganger. Daar kunnen de symbolen van kaarsen en water ook een plek krijgen.

 

Wat is er nog meer mogelijk?

Het is heel plezierig als u na de begrafenis nog met uw familie samen kunt zijn. Daarvoor biedt de parochie ook de gelegenheid, niet alleen wat ruimte betreft, maar ook met de nodige voorzieningen als koffie, thee, broodjes e.d.

In Bergschenhoek kan gebruik gemaakt worden van de parochiezaal en er is gelegenheid tot opbaren en condoleren indien gewenst.

Het secretariaat van Bergschenhoek is te bereiken onder 010-5212313.

De werkgroep avondwake wordt gevormd door de heer J.B.M. Kerver en mevrouw M.A. Alsemgeest-Zwinkels.

 

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte