In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/631

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

St Caeciliakoor

Het koor van nu is een hechte groep van 22-25 zangers en zangeressen die met veel plezier op woensdagavond bij elkaar komen om de vieringen voor te bereiden en repertoire te studeren en bij te houden. Het koor zingt nederlands, latijn, engels, duits en frans. Rekening wordt gehouden met interesses van het koor zèlf aangaande nieuw te kiezen repertoire, waarbij we “bij de tijd” willen blijven!

Men is altijd van harte welkom om eens vrijblijvend een repetitie of een gedeelte daarvan bij te wonen! Aanvang 19:45 op de woensdagavond.

 

Wat over de historie van kerk en koor

Vanaf 1652 staat er aan de huidige Smitshoek te Bergschenhoek een schuilkerk. Plaatselijke katholieken en die uit de wijde omgeving kunnen hier nu ter kerke gaan. In het begin zal er nog geen koor geweest zijn; alles moest weer van de grond af worden opgebouwd. Het katholiek geloof uitoefenen was sinds 1573 in Holland en Zeeland verboden. In 1652 is de overheid minder streng maar het verbod is er nog steeds..

Pas vanaf 1819 is er enige zekerheid gevonden over het bestaan van een koor. Het betreft betalingen (toen al..) aan koorzangers en de orgeldouwer (later orgeltrapper genoemd). Ook zijn er kosten te vinden aangaande organist en onderhoud orgel. Ergo… het koor bestaat binnenkort zéker 2 eeuwen!

Een reglement uit 1824 vermeldt “zingende uitvaarden”.

Sinds 1795 was er weer godsdienstvrijheid. Het duurde tot 1834 eer de schuilkerk was vervangen door een echte kerk. In die periode is regelmatig iets over het koor te lezen, zoals “plechtig gezongen vespers en uitvaartdiensten”.

Door de onrustige tijd tussen de twee wereldoorlogen werd in juni 1932 het koor opgeheven, mede door problemen met de toenmalige pastoor. Doch korte tijd later was het tij weer gekeerd en werd er weer gezongen.

Na de oorlog waren achtereenvolgens de directeuren (dirigenten) van het koor C.J. Nunnink, regelmatig geholpen door zijn zoon Joop, meester Maas, A.G. Laro.

De heer Laro was goed in staat het koor te dirigeren en het orgel te bespelen. Pastoor Hugo greep dit aan om een lans te breken voor een gemengd koor, en vanaf januari 1966 was er een oproep dat ook dames zich konden aanmelden als koorlid! Don Hugo heeft ons daarmee eigenlijk het huidige Caeciliakoor nagelaten want in 1967 was dit koor een feit!

De heer Laro stopt in 1972, en mevrouw van den Hurk neemt het over tot 1974. Dan volgen er enkele invallers zoals Adr. De Jong en mej. M. van der Burgh. Koorzanger Jan van Dijk J.zn. fungeert ook regelmatig als dirigent.

Pastoor Theo Kloeg heeft in die tijd een gelijknamige achterneef op de pastorie inwonen en deze gaat in augustus 1976 naast zijn studie aan het conservatorium als tijdelijk dirigent-organist aan de slag. Als hij hiermee begin 1978 stopt komt organiste A. Rozendaal een half jaar op het orgel.

Vanaf september 1978 zijn er diverse personen die het Caeciliakoor begeleiden: J. de Jong, Jac. Appel en Saskia Wekking. En Jan van Dijk is dan ook weer regelmatig dirigent.

Doch in het najaar van 1981 komt er dan eindelijk weer een vaste dirigent-organist; Theo Kloeg die tot op heden deze functie vervult.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Veertigdagentijd

Veertigdagentijd 04 Mar 2021

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.