In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Rond het Kerstkind

In de Kersttijd vragen wij uw aandacht voor de afbeelding rechts onder bij het Maria-altaar. Johannes schreef ergens: "Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet ontvangen." Voor Maria en Jozef was er geen plaats in de herberg en zo is het goddelijk kind geboren in een stal. En zo staat het hier in onze kerk ook afgebeeld. Ver weg van de mensen en alleen dieren als getuige.

  • De ezel als symbool van een koninklijk lastdier. Hij heeft Maria gedragen van Nazareth naar Betlehem, zal het kind en z"n moeder naar Egypte brengen en een nakomeling zal 33 jaar later dienst doen op Palm-zondag.
  • De os staat voor de oerkracht om de aarde te ploegen en zaaiklaar te maken voor het nieuwe zaad dat opkomen zal.
  • De haan als boodschapper, als eerste der dieren zal hij voor zonsopkomst deze nieuwe dag aankondigen.
  • De duif was het dier dat na de zondvloed het eerste levensteken, een olijftak, naar de mensen bracht, hij staat ook symbool voor de brenger van vrede.
  • De vlieg staat voor ons aller vergankelijkheid tegenover hem die is en blijven zal.
  • De bij en de mier zijn aanwezig om te getuigen van hun ijver en als voorbeeld van samenwerking.
  • De haas zal de snelheid vertegenwoordigen.
  • De uil is aanwezig voor de wijsheid en samen met de egel als nachtdieren voor de nimmer eindigden werken van God"s handen.
  • De trekvogels zijn aanwezig om de blijde boodschap over de gehele wereld uit te vliegen, wat veel later de missionarissen van hen zullen overnemen.

Bijbelse taferelen 10Al deze dieren staan hier om het Kerstkind geschaard om in al hun eenvoud te getuigen van de grootsheid van God"s werken. Mensen komen hier niet aan te pas, die zien we pas later op de kerstmorgen, bij het Jozefaltaar, linksonder. Waar de engelen de blijde boodschap aan de herders verkondigen: "U is heden de heiland geboren, Christus de Heer, Gij zult hem vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe." Waarna een groot engelenkoor een nieuw lied laat horen wat nooit eerder was gehoord: "Gloria in excelsis Deo "Ere zij God in de hoge" en" vrede op aarde aan de mensen." Eenvoudige herders waren de eerste mensen die dit grote nieuws hoorden. Het unieke van deze afbeelding in onze kerk is dat deze herders hier staan afgebeeld als koeien melkende boeren zoals ze tot voor kort in Bergschenhoek nog voorkwamen.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.