In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Op zoek naar onderdak

Bijbelsetafereel5.jpgIn de adventtijd speelt de afbeelding links onder bij het Maria-altaar. "Het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging van keizer Augustus dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. En ze gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad."

"Ook de timmerman Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David Betlehem genaamd." Maar Jozef zat met een vervoersprobleem, z"n bruid Maria was hoogzwanger. Hij kocht daarom op de mark te Nazareth een ezel, geen draver of een dier uit de renstal maar een rustig en bedaard beest wat tot gevolg had dat zij als één van de laatste in Betlehem aankwamen. Alles was vol. Ook al was hij geen vreemdeling die verdwaald was zeker, Betlehem was zijn eigen stad. Alle onderkomens waren vol.

Op ons altaarstuk zien wij Maria en Jozef op zoek naar een onderdak voor de komende nacht voor een oud-Hollandse herberg staan. Een herberg met een boven- en onderdeur, maar de onderdeur blijft gesloten. Er was geen plaats, ze werden naar een beestenstal verwezen.

Dit verhaal is meer dan 2000 jaar oud, maar het onderwerp blijft actueel. Door de eeuwen heen, maar zeker ook in onze moderne tijd zijn er velen op de vlucht geslagen, van huis en haard verdreven, op zoek naar een veilige herberg. Als men overziet wat op de deze aarde mensen elkaar aandoen is het niet te begrijpen dat het goddelijk kind in de kerstmacht naar ons heeft willen komen. Daarom ook is het kerstfeest steeds weer het feest van liefde en dankbaarheid.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.