In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/437

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Op weg naar de tempel in Jeruzalem

Bijbelsetafereel7.jpgVolgens de verhalen in de oude boeken, zoals door Lucas beschreven is, trok de H. Familie 40 dagen na de geboorte van het Goddelijk kind op naar de tempel te Jeruzalem om te voldoen aan de wet van Mozes:

"Elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet den Heer worden toegewijd en tevens om een offer te brengen overeenkomstig het voorschrift van de wet des Heren, een paar duiven." Links boven bij het Maria-altaar zien wij deze gebeurtenis afgebeeld. De H. Familie op weg naar de tempel in Jeruzalem. Jozef met de duiven en Maria met het kind. Het kind gekleed in wat wij nu een doopkleed zouden noemen.

Als herkenning van de naam van dit feest en ook als afsluiting van het kerstfeest heeft de kunstenaar veel brandende kaarsen afgebeeld. Een nieuwe tijd is toen aangebroken. Een nieuw Goddelijk licht is toen in de wereld gekomen. Dit nieuwe licht is al ruim 20 eeuwen brandend gehouden. Aan ons de taak dit licht niet te doven, maar brandend te houden.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte