In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Moeder en Kind

De beeltenis van de H. Maria in onze kerk is niet afgebeeld als een vrouw uit een heel ver verleden, als iets van eeuwen her, maar is in de huidige moderne tijd geplaatst. Vele gebeurtenissen uit haar leven zijn hier in onze kerk afgebeeld. Moeder en Kind zittend in de huiskamer met in het ene raam Hollandse bloemen en door het andere raam uitzicht op tuinbouwkassen. Zoals het hier in Bergschenhoek jaren lang geweest is, veel land- en tuinbouw wat in het Maria en Jozef altaar op veel plaatsen te zien is.

Ons aller Hemelse Moeder die ooit in haar magnificat gezegd heeft: "van nu af zullen alle geslachten mij zalig prijzen". In haar litanie werden wij ook allen genoemd, nl. "toevlucht van de zondaars, bid voor ons".

In deze moderne gehaaste tijd schiet de aandacht voor moeder er soms wel eens bij in, ook de aandacht voor onze Hemelse Moeder.

In deze oktober maand zouden wij misschien, als de tijd en de diensten het toelaten, wat meer aandacht aan onze Hemelse Moeder kunnen schenken.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.