In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Maria Boodschap

Bijbelsetafareel8.jpgIn het midden links bij het Maria altaar heeft de kunstenaar deze gebeurtenis afgebeeld. Links Maria achter het raam van een "Hollands huisje", rechts de engel Gabriël in de "Hollandse" tuin met bloemen. Wat opvalt is dat deze 2 figuren Maria en Gabriël niet het middelpunt van deze afbeelding vormen maar meer op de achtergrond zijn geplaatst.

Het belangrijkste van deze historische gebeurtenis waren niet de figuren maar de woorden die daar gesproken waren. De Engel maakt duidelijk dat God de wereld niet loslaat, ook al doet de mensheid al eeuwen lang, tot in onze dagen, zijn uiterste best God los te laten. En Maria "s laatste woorden waren toch: "Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord." Met deze woorden werden oude tijden afgesloten, het oude testament was reeds lang vol geschreven. Een nieuwe tijd brak aan, er zou later een nieuw testament geschreven worden waarin alle voorspellingen uit het oude testament bewaarheid zouden worden.Na deze gebeurtenis reisde Maria, een vroom en heel jong meisje uit de stad Nazareth, met spoed naar haar nicht Elisabeth om als een dienstmaagd haar nicht bij te staan. En daar bij haar nicht zong Maria het Magnificat.

"Hoog prijst mijn ziel de Heer. En mijn geest Jubelde in God, mijn verlosser, omdat Hij nederzag op de geringheid van zijn dienstmaagd: zie, van nu af zullen alle geslachten Mij zalig prijzen. Want Hij, de Machtige, heeft grote dingen aan mij gedaan, en Heilig is Zijn Naam.

Zijn barmhartigheid reikt van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen. Door zijn arm volbracht Hij machtige daden: de trotsen heeft Hij verstrooid.

Machtigen onttroond, en nederigen verheven.

Hongerigen met gave overladen en rijken met lege handen heengezonden.

Opgenomen heeft Hij Israël, zijn dienstknecht, zijn barhartigheid indachtig.

Zoals Hij beloofd heeft aan onze vaderen, ten gunste van Abraham en zijn geslacht voor eeuwig."

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.