In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/544

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Locatieraad

De locatieraad is verantwoordelijk voor het beheer van de eigendommen van de parochiekern, de financiën en de doelmatige aanwending daarvan ten behoeve van de parochiekern, met inachtneming van de richtlijnen van het bisdom. Verder onderhoudt de locatieraad contacten met werkgroepen, die binnen de parochiekern werkzaam zijn, met als doel de samenwerking te bevorderen. De locatieraad vertegenwoordigt eveneens de geloofsgemeenschap naar externe instanties.

De voorzitter van de locatieraad vertegenwoordigt de parochiekern in het bestuur van de parochie. De leden van de locatieraad zijn portefeuillehouder voor hun taakgebied en behartigen de belangen van de parochiekern in gezamenlijke overleggen binnen de parochie.

Voorzitter

Rob van der Ouderaa VoorzitterBergschenhoek@ParochieChristusKoning.nl 010-5212313
Secretaris

Els Steentjes
SecretarisBergschenhoek@ParochieChristusKoning.nl

010-5212313
Penningmeester Vacature
PenningmeesterBergschenhoek@ParochieChristusKoning.nl
010-5212313
Algemeen lid Jacqueline van der Burg
IctcoordinatorBergschenhoek@ParochieChristusKoning.nl
010-5212313
Facilitaire Zaken Frans van der Graaff
FacilitaireZakenBergschenhoek@ParochieChristusKoning.nl

010-5212313

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte