In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Locatieraad

De locatieraad is verantwoordelijk voor het beheer van de eigendommen van de parochiekern, de financiën en de doelmatige aanwending daarvan ten behoeve van de parochiekern, met inachtneming van de richtlijnen van het bisdom. Verder onderhoudt de locatieraad contacten met werkgroepen, die binnen de parochiekern werkzaam zijn, met als doel de samenwerking te bevorderen. De locatieraad vertegenwoordigt eveneens de geloofsgemeenschap naar externe instanties.

De voorzitter van de locatieraad vertegenwoordigt de parochiekern in het bestuur van de parochie. De leden van de locatieraad zijn portefeuillehouder voor hun taakgebied en behartigen de belangen van de parochiekern in gezamenlijke overleggen binnen de parochie.

Voorzitter

Rob van der Ouderaa VoorzitterBergschenhoek@ParochieChristusKoning.nl 010-5212313
Secretaris

José Rutte-Ringeling
SecretarisBergschenhoek@ParochieChristusKoning.nl

010-5212313
Penningmeester Linda Serdijn
PenningmeesterBergschenhoek@ParochieChristusKoning.nl
010-5212313
ICT Jaqueline van der Burg
IctcoordinatorBergschenhoek@ParochieChristusKoning.nl
010-5212313
Facilitaire Zaken Frans van der Graaff
FacilitaireZakenBergschenhoek@ParochieChristusKoning.nl

010-5212313

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Kerk van de toekomst

Kerk van de toekomst 06 Sep 2021

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.