In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Financiën

Het bankrekeningnummer van de parochiekern St. Willibrord is 

NL49 RABO 0106600621

Uw Kerkbalans en overige bijdragen (zie Tarieven) kunt u op deze rekening storten.

Van deze bankrekening worden de rekeningen betaald die nodig zijn om de parochiekern in stand te houden. Tot de vaste lasten kunnen worden gerekend de kosten van het pastoraal team, de kosten voor het onderhoud van de gebouwen en de kosten van materiaal voor de vrijwilligers.

Kascommissie

Deze commissie beziet jaarlijks en bij overdracht aan een nieuwe penningmeester, uitgaande van de Rekening en Verantwoording, de bescheiden betrekking hebbend op inkomsten en uitgaven en de vaststelling van de vermogensbestanddelen aan de hand van bank- en effectenbescheiden.

Collecteschema

Jaarlijks wordt het collecteschema vastgesteld. Voor 2020 vindt u dit schema in de link hieronder.

Collecteschema 2020

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.