In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Tarieven Sint Willibrord 2020

Begraafplaats St. Willibrord te Bergschenhoek

Vieringen

Huwelijksviering (alleen gebruik kerkgebouw)*                                                               

  300,-

Huwelijksviering incl. priester, voorbereiding en koor                                                   

  600,-

Jubileumviering tijdens reguliere (weekend)viering                                                       

  100,-

Jubileumviering doordeweeks (alleen gebruik kerkgebouw)*                                    

  300,-

Jubileumviering doordeweeks incl. priester/pastoraal werker en voorbereiding

  470,-

Avondwake (alleen gebruik kerkgebouw)*                                                                        

  230,-

Avondwake incl. avondwakegroep/priester/pastoraal werker, voorbereiding    

  250,-

Gebruik van de opbaarruimte per dag                                                                                  

  131,-

Uitvaartdienst (alleen gebruik kerkgebouw)*                                                                   

  300,-

Uitvaartdienst incl. priester/pastoraal werker, koor,                                                      

  629,-

Uitsluitend begeleiding priester/pastoraal werker naar crematorium                     

  375,-

Misintentie                                                                                                                                     

     12.-

Bijdrage in de kosten voorbereiding Dopen, Eerste Heilige Communie, Vormsel

     50,-

* Met alleen gebruik kerkgebouw wordt bedoeld dat een eventuele voorganger tijdens de dienst door betrokkene zelf wordt geregeld en verrekend. Dit geldt tevens voor het koor.

Bij een huwelijk(jubileum)viering voor niet-parochiaan geldt een toeslag van € 183,-  

 

Begraafplaats

(Alle bijdragen zijn exclusief grafteken)

Kindergraf

Begraven                                                                                                                                                         

  630,-

Grafrecht voor 15 jaar                                                                                                                                

  640,-

Bijdrage onderhoudskosten 15 jaar                                                                                                      

   750,-

Administratiekosten                                                                                                                                   

   122,-

Totaal                                                                                                                                                               

2.142,-

Algemeen graf 15 jaar

Begraven                                                                                                                                                         

   630,-

Bijdrage onderhoudskosten 15 jaar                                                                                                      

1.115,-

Administratiekosten                                                                                                                                   

   122,-

Totaal                                                                                                                                                               

1.867,-

 

Familiegraf   (bestemd voor 3 personen)

Begraven                                                                                                                                                         

   860,-

Grafrecht voor 20 jaar                                                                                                                                

2.175,-

Bijdrage onderhoudskosten 20 jaar                                                                                                      

3.380,-

Administratiekosten                                                                                                                                   

   122,-

Totaal                                                                                                                                                               

5.537,-

Familiegraf verlenging 10 jaar

Grafrecht voor 10 jaar `                                                                                                                              

1.090,-

Bijdrage onderhoudskosten 10 jaar                                                                                                      

1.690,-

Administratiekosten                                                                                                                                   

   122,-

Totaal                                                                                                                                                               

2.902,-

Bijzetting familiegraf                                                                                                                       

   860,-

 

Urnengraf exclusief afdekplaat

Recht eigen urnengraf 20 jaar                                                                                                                 

1.090,-

Plaatsen asbus                                                                                                                                              

   160,-

Bijdrage onderhoudskosten 20 jaar                                                                                                      

1.430,-

Administratiekosten                                                                                                                                   

  122,-

Totaal                                                                                                                                                               

 2 .802,-

Urnengraf verlenging voor 10 jaar

Recht eigen urnengraf 10 jaar                                                                                                                 

   545,-

Bijdrage onderhoudskosten 10 jaar                                                                                                      

   715,-

Administratiekosten                                                                                                                                   

     122,-

Totaal                                                                                                                                                               

 1 .372,-

Bijzetting van een tweede urn in een bestaande nis in de muur                                                

     160,-

Bijzetten van een asbus in een particulier graf                                                                                 

     600,-

 

Gebruik strooiveld

Verstrooien asbus                                                                                                                                       

    120,-

Administratiekosten                                                                                                                                   

      60,-

Gedenkplaatje (naamsvermelding)                                                                                                      

    pm.

Voor het begraven op buitengewone uren (andere dagen dan werkdagen en op werkdagen anders dan tussen 9u – 17u) wordt het totale tarief verhoogd met

 156,-

 

Verhuur

Huur kerkgebouw St. Willibrord voor commerciële doeleinden

Huur kerkgebouw per 1e  dagdeel                                                                                                         

notk

Idem 2e dagdeel van 4 uur                                                                                                                       

notk

Extra uren                                                                                                                                                        

notk

 

Huur parochiezaal St. Willibrord:

Voor huur parochiezaal kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Smitshoek 120

2661 CK Bergschenhoek

telefoon 010-5212313

E-mail: SecretariaatBergschenhoek@ParochieChristusKoning.nl

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.