In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Zendmasten in de toren (update)

18 oktober 2021 - Bergschenhoek

Zoals eerder gemeld zijn er problemen met de zendmasten. KPN heeft helaas definitief besloten om haar antennes te verwijderen en heeft daarmee het contract opgezegd. Er is helaas geen juridische mogelijkheid om dit tegen te houden. Daarom is er op vrijdag 14 oktober  een inventarisatie, samen met de vertegenwoordiger van het Bisdom voor het verwijderen van de antennes gemaakt. Voor het verwijderen hebben wij een bisschoppelijke machtiging (BM) moeten aanvragen. Zodra de antennes van KPN zijn verwijderd moet e.e.a. in oorspronkelijke staat worden gebracht.

Onze kerklocatie leunt voor een groot deel op de inkomsten van de zendmasten. Het vertrek van een van de providers heeft helaas dan ook gevolgen voor onze financiële situatie in 2022. We gaan daarom ook op zoek naar andere mogelijke vormen van inkomsten en hopen dat we op uw jaarlijkse Kerkbalansbijdrage kunnen blijven rekenen.

Names de locatieraad,
Frans de Graaff, portefeuillehouder Facilitaire zaken  
Linda Serdijn, Penningmeester

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.