In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Vooraankondiging

14 augustus 2021 - Bergschenhoek

26 september    Gezinsviering

07 november     Patroonsfeest Willibrord

21 november     Caeciliafeest patroon van ons zangkoor

28 november     Gezinsviering aansluitend Sint in de Locatiezaal

24 december     Gezinsviering

2022     

23 januari           Terugkomviering dopelingen van het afgelopen jaar

13 februari         gezinsviering met presentatie Eerste H. Communie

10 april                Gezinsviering Palmzondag

12 juni                 Eerste H. Communie

26 juni                 Gezinsviering

Autheur: Ria in `t Veen-van Winden

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.