In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Vieringen rond Hemelvaart en Pinsteren en tot de grote vakantie

28 april 2021 - Bergschenhoek

Het is nog steeds samen vieren in de kerk met maar 30 personen. Het gebruik van een mondkapje is hierbij nog zeker noodzakelijk. Gelukkig hebben wij de afgelopen weken een behoorlijke bezetting in onze St. Willibrord. Blij en dankbaar zijn wij voor uw komst.

13-05 Hemelvaart
10:30 uur Eucharistieviering met orgelspel, pastor Grotaers gaat hierbij voor. De beide andere kerken uit de 3B zijn hierbij van harte welkom.

23-05 1ste Pinksterdag
9:15 uur Eucharistieviering met 4 Cantors, pastor Kuipers gaat hierbij voor.

24-05 2de Pinksterdag
10:30 uur Eucharistieviering met orgelspel, pastor Bladowski gaat hierbij voor. De beide andere kerken uit de 3B zijn hierbij van harte welkom.

27-06 Gezinsviering
9:15 uur Eucharistieviering met de KerRKrakkertjes, pastor Grotaers gaat hierbij voor. De gezinnen krijgen bij deze viering voorrang voor plaatsen in de kerk. Het wordt de slotviering voor de grote vakantie.

Vastenactie en Pasen
De Willibrordschool heeft € 1051,50 en de Pius X school € 1784,35 opgehaald. Samen is dat € 2835,85 voor de Vastenactie. Fijn dat de scholen hieraan meegewerkt hebben.
De vieringen van Pasen zijn allen goed verlopen, zeker in deze Coronatijd. Met 30 personen in de vieringen valt het niet altijd mee voor de voorganger en de aanwezigen er een betrokken viering van te maken. Met behulp van de gastheer en gastvrouw, de koster, misdienaar en de voorganger van dienst is het steeds weer te merken dat we er met elkaar voor gaan. Zeker wil ik de beide organisten noemen, zij zijn er en maken er met of zonder de cantors een ingetogen en mooie viering van.
Ook de gezinnen waren aanwezig in onze kerk, bij de palmzondag en de Kruisweg met kinderen. Het is bij de gezinsviering soms wat rumoerig in de kerk. Wij zijn blij met de gezinsvieringen op onze locatie. De gezinnen krijgen ook voorrang op deze zondagen. Laten wij er met elkaar voor open staan dat de jeugd de toekomst heeft.
Wij gaan weer toe naar Hemelvaart en de Pinksterdagen. Komt u naar onze mooie kerk? U bent van harte welkom.

Autheur: Ria in `t Veen-van Winden Portefeuillehouder Liturgie

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.