In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Vastentijd

18 januari 2022 - Bergschenhoek

We zijn weer onderweg op reis in de periode welke wij de veertigdagentijd noemen Jezus was 40 dagen in de woestijn en werd op verschillende wijzen beproefd.

Veertig dagen geen vakantie geen luxe, geen wellness niet uiteten gaan niet naar het cafe kunnen gaan is wellicht voor ons de beproeving.

Dit is natuurlijk maar deels realistisch omdat op het moment van schrijven onze luxe niet of bijna niet genuttigd kan worden vanwege de lockdown maar kan voor mensen wel gezien worden als een beproeving. 

Familie niet kunnen zien, beperkingen trotseren ziekenhuis bezoek, conrona infecties of zelfs een operatie die niet uitgevoerd wordt is wel de donkere zijde waar wij momenteel mee om moeten gaan.

Maar wij kunnen wel iets van onze werkelijke weelde delen met mensen om ons heen die maar al te graag een warme maaltijd eten of in de kou een warme jas kunnen aantrekken.

Het leed van mensen is vaak onzichtbaar en soms dichterbij dan wij denken.

Een beetje meer omkijken naar elkaar een beetje meer inleving in de ander kan dit leed verzachten. 

Graag nodig ik u uit om net als elk jaar weer in de periode van de vaste tijd houdbare levensmiddelen in te zamelen achterin in onze mooie St. Willibrordkerk.

Deze worden gebracht bij de zusters van naasten liefde van moeder Theresa in Rotterdam die een aantal dagen van de week mensen voorzien van een warme maaltijd of andere hulp.

De zusters van moeder Theresa weten vandaag niet wat er morgen geschonken wordt op Gods vertrouwen is hun levens- en dienstwerk gebouwd.

 

Laten wij er samen weer een succes van maken voor onze mede broeders en zusters die in die woestijn nog aan het dwalen zijn.      

Autheur: Koen van Mil

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.