In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Van de bestuurstafel

13 juni 2021 - Bergschenhoek

Volle bak?
We hopen op een volle kerk. Nu de vaccinatiegraad sterk oploopt en het landelijk aantal corona besmettingen sterk terugloopt is het risico om nog ernstig ziek te worden van het covid-19 virus heel klein geworden. Ik verwacht dan ook dat binnen enkele weken het weer mogelijk wordt om op de gebruikelijke wijze met elkaar een misviering te hebben. Sommigen  hebben het virus getrotseerd, maar anderen door veler omstandigheden hebben grote voorzichtigheid betracht bij het hebben van kontakten. En hebben daarom ook het besluit moeten nemen af te zien van naar de kerk te komen in de periode dat besmetting met het virus snel gebeurd kon zijn. Gelukkig kunnen we zeggen dat we bij onze locatie geen besmettingen zijn geweest voor zover wij weten. Als het dan zo zal zijn dat het normale leven terug is zonder allerlei beperkende maatregelen hopen wij als locatie bestuur dat onze parochianen weer de gang naar onze mooie kerk zullen maken. Juist de afgelopen anderhalf jaar hebben weer laten zien hoe kwetsbaar de individuele mens is, en hoeveel behoefte we hebben om samen te komen en stil te staan bij de goede en droevige momenten in het dagelijkse bestaan. Uit de momenten van bezinning en gebed in een viering putten we dan weer moed en kracht voor de periode die voor ons ligt.
Dus we hopen op een volle kerk met en betrokkenheid van parochianen voor elkaar. En dat vergt ook van ons als bestuur een actieve houding om goed te communiceren met alle parochianen dat we weer in alle glorie en deemoed kerk kunnen en mogen zijn. Dat iedereen zich weer welkom kan voelen.

Ongewenst bezoek;
Enige weken geleden lagen op de parkeerplaats een groot aantal zwarte ballonnetjes. Zelf in de Heraut heeft hier een foto van gestaan met een verzoek van iemand deze rommel niet zomaar achter te laten. Wij vermoeden dat deze door jongeren zijn gebruikt om lachgas mee in te nemen. Het is vaker opgevallen dat in de middag of avonduren soms jonge mensen niet voor onze kerk naar de parkeerplaats komen maar om andere zaken met elkaar te regelen. Wij hebben de politie hierover ingelicht. De politie heeft laten weten aan deze kwestie aandacht te besteden en vaker bij de Smitshoek een surveillance ronde te houden. Hopelijk zal hiermee in de toekomst eventuele overlast voorkomen worden.

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.