In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Uit de bestuurskamer

05 oktober 2020 - Bergschenhoek

Onze penningmeester is verheugd dat na een lange discussie toch een overeenstemming is bereikt over aanpassing van de onderlinge verdeelsleutel van kosten van de parochie. Onze locatie zal in 2021 daardoor enkele duizenden Euro’s minder bij te hoeven dragen aan de centrale pot van de parochie. Op overkoepelend parochie niveau worden de kosten betaald van onder andere salarissen en toelagen van pastoraal team en secretaresses, drukken van de Morgenster, beheer van de website, huisvesting en vergader kosten. Op centraal niveau wordt door het bestuur  wordt gekeken hoe het vastgoed van de diverse locatie zo kosten efficiënt mogelijk kan worden benut.
Daarnaast wordt op centraal niveau ook een beleggings portefeuille beheerd van de gezamenlijke vermogens. Door het gezamenlijke beheer worden ook kosten bespaard en kunnen beleggingen beter renderen.
Iedere locatie houdt overigens wel recht op het eigen vermogen dat in beheer is gegeven.
In het voorjaar hadden wij een klus aangemeld bij de “NL-doet” organisatie. Van deze organisatie hebben wij een mooi bedrag ontvangen om verf te kopen voor het opknappen van de twee schuren die in de kerktuin staan. Jammer genoeg moest door de corona de “NL-doet” dag worden afgeblazen. Maar in de mooie voorjaarstijd heeft de tuinploeg toch het verfwerk van de schuren aangepakt. Deze zijn eerst goed afgeschuurd en waar nodig is het houtwerk gerepareerd. En nu in september op een mooie nazomerse dag is het verfwerk ter hand genomen door een aantal van de mannen. Vele handen maken ook hier licht werk. 

De voorzitter was zeer blij verrast om met  eigen ogen te zien hoe het geheel aan schuren weer netjes in de lak is komen te staan.
Voor wat betreft het weekend kerkbezoek gaat het ook de goede kant op want op zondag zit de kerk bijna altijd helemaal vol, voor zover de beschikbare plaatsen dat toelaten.

Autheur: Rob van der Ouderaa

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.