In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Paus Franciscus kondigt synode aan

13 juni 2021 - Bergschenhoek

In de Trouw van 9 juni staat een artikel in het katern Religie & Filosofie over het voornemen van Paus Franciscus om een bisschoppelijke synode te houden in het najaar van 2023 in Rome. Het bijzondere van deze synode zal zijn dat als voorbereiding een grootschalige raadpleging van de gelovigen zal worden gehouden. Paus Franciscus wil dat alle gelovigen medeverantwoordelijk worden voor wat er in hun kerk gebeurt. Iedereen moet zijn mening kunnen geven over heikele en minder heikele thema’s.
Het thema luidt niet toevallig: “Voor een synodale kerk: gemeenschap, participatie en missie”. Maar het zal tijdens de synode zeker gaan over de machtsverhouding tussen de kerkleiding en de ‘gewone’ gelovigen. Uiteindelijk bepaalt het Vaticaan de agenda, maar nog nooit werd katholieken zo nadrukkelijk gevraagd van te voren hun mening te geven.
Het traject bestaat uit drie fasen. Vanaf oktober 2021 wordt eerst door de gelovigen per bisdom gediscussieerd over de thema’s van de synode, later bespreken de bisschoppen per werelddeel de resultaten van deze consultatie. Dit alles moet vervolgens resulteren in werkdocumenten voor de afsluitende fase op de synode in Rome. Hopelijk zal de heilige geest bij dit proces aanwezig zijn en kan een nieuw elan groeien dat antwoorden geeft op vraagstukken van de huidige tijd.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.