In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Parochieklanken 2017 nr 60

06 oktober 2017 - Bergschenhoek

Parochieklanken 2017 no. 60

De volgende Parochieklanken komt uit op 10 november 2017. U kunt tot 29 oktober de

gebedsintenties opgeven voor de periode van 12 november tot en met 17 december 2017.
 

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober

Kees Ammerlaan

Jan van Dijk

Helena de Wit-Kennepohl

Joep Diederiks

Annie en Wim Lexmond
 

Zondag 15 oktober

Petronella Alida Francisca in ’t Veen-Opstal

Gerarda Wilhelmina Maria Vonk

Familie in ’t Veen-Platzek

Margaretha Johanna in ’t Veen-Vollebregt

Gerardus in ’t Veen
 

Zondag 22 oktober

Kees van Dijk
 

Donderdag 26 oktober

Ouders Buitendijk-in ‘t Veen
 

Zondag 29 oktober

Alberta Cornelia Gouweleeuw-van den Meiracker

Petrus Jozef van Dijk
 

Donderdag 2 november

Allerzielen – 19.00 u

Kees van Dijk

Hendrik Kool

Marinus Cornelis Knoop

Willemina Knoop-Flikweert

Ouders Kurver-Heezen

Ouders Kerver-Storre

Jan Kerver

voor de overleden van het afgelopen jaar:

Alexander Hubertus Gerardus Knip

Petronella Alida Francisca in ’t Veen-Opstal

Adrianus Gerardus Petrus de Haas

Gerarda Wilhelmina Maria Vonk

Petronella Martina de Haas-Ruigrok

Cornelis Arnoldus Johannes Lexmond

Helena de Wit-Kennepohl

Joseph Maria Diederiks

Hendricus Gerhardus Derksen

Catharina Maria van Dijk-Vlaarkamp

Petrus Jozef van Dijk

Maria Mechtildis van Dijk-Wolfs

Theodorus Marie Lexmond

Alberta Cornelia Gouweleeuw-van den Meiracker

Antonius Henricus Maria Vismans

Adrianus Petrus van Dijk
 

Zondag 5 november

Marga Dolphijn-Hendriksen

Aartje Heezen-Kroneman

Jan van Dijk

Petrus Johannes Spruit

Ouders in ’t Veen-Wooning

Kees Lexmond

Theo Lexmond

Petrus Jozef van Dijk

Ter intentie uit het fonds Willemse & Mutsaers
 

Zaterdag 11 en zondag 12 november

Aartje Heezen-Kroneman

Kees Ammerlaan

Petronella Alida Francisca in ’t Veen-Opstal

Gerarda Wilhelmina Maria Vonk

Margaretha Johanna in ’t Veen-Vollebregt

Gerardus in ’t Veen

Lief en leed

Overleden:

31 juli: Catharina Maria van Dijk-Vlaarkamp

5 augustus: Petrus Jozef van Dijk

11 augustus: Maria Mechtildis van Dijk-Wolfs

11 augustus: Theodorus Marie Lexmond

16 augustus: Alberta Cornelia Gouweleeuw-van den Meiracker

24 september: Antonius Henricus Maria Vismans

30 september: Adrianus Petrus van Dijk

Gedoopt: 9 september: Elise Spruijt

Getrouwd: 9 september: Yvonne Bik en Martijn Spruijt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oogstdankdag wordt gevierd in het weekend van 8 oktober. Er zal dat weekend ook weer voedsel worden ingezameld, houdt u daarvoor de mededelingen in de gaten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor in uw agenda:

Er is koffie drinken op 8 oktober en 5 november (Patroonsfeest).

Dvd-middagen:

Als vervolg op de DVD/gespreksavonden van het afgelopen seizoen zullen nu gespreksmiddagen worden gehouden, ter uitnodiging om met elkaar te praten en delen wat geloof voor je betekent.

Het DVD materiaal betreft een aantal thema's die behulpzaam zijn om God beter te leren kennen.

De zeven onderwerpen en de wijze waarop deze avonden worden gegeven zijn tevens een goede follow-up voor mensen die de ALPHA cursus reeds hebben gevolgd.

De thema’s met betreffende data zijn:

- Gods vergeving leren kennen maandagmiddag 09 okt.

- Gods hulp leren kennen maandagmiddag 30 okt.

- Gods Woord leren kennen maandagmiddag 13 nov,

- Gods Geest leren kennen maandagmiddag 27 nov.

- Gods hoop leren kennen maandagmiddag 11 dec,

De middagen worden gegeven in de parochiezaal Bergschenhoek ( Smitshoek 122)

De aanvang is 13.15 uur. Voor een goed sociaal contact en ter bevordering van de gesprekken beginnen we met koffie of thee drinken.

De DVD met catechese materiaal bekijken we van 14.00 uur tot 14.30 uur.

daarna op nieuw een koffie/thee pauze van 14.30 -14.45 uur

Vervolgens het groepsgesprek van 14.45 tot 15.15 uur. We sluiten plenair af met een gebed of gedicht.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Ziekenzalving:

De algemene ziekenzalving zal plaatsvinden op donderdag 19 oktober, u leest hier meer over in de Morgenster.

De Gerarduskalender: Binnenkort is deze weer te koop bij de vertrouwde adressen van

Mevr. W. Koenders en mevrouw L. Driesen. In de volgende Morgenster en Parochieklanken leest u meer.
Vesper

Op zondag 8 oktober is er om 19.00 uur een vesper in De Ark in Berkel en Rodenrijs,

waaraan de cantorij haar medewerking verleent. De vespers staan onder leiding van de

vaste cantor van de cantorij: Arco Mandemaker. Aan het orgel treffen we Wiecher

Mandemaker.

Deze vespers hebben een bijzondere sfeer. Er is veel ruimte voor muziek, maar ook voor

verstilling en meditatie.

Sola gratia

Driemaal per jaar vindt een vesper zoals deze plaats. In 2017 staan de vespers in het teken

van het Lutherjaar. We besteden aandacht aan 500 jaar reformatie. In februari stonden de

kernwoorden sola fide (alleen geloof) centraal, in juli was dat sola scriptura (alleen de

schriften). Op 8 oktober sluiten we deze vesperserie af. Dan gaan we in op de kernwoorden

sola gratia: alleen genade.

Geloofsbelijdenis en Lutherlied

We zingen naast enkele liederen die door Luther zijn geschreven onder andere de prachtige

geloofsbelijdenis uit Lied 341 en natuurlijk het Lutherlied bij uitstek: Een vaste burcht is onze

God.

 

Wiecher Mandemaker op het orgel

Wiecher Mandemaker zal de cantorij als gastorganist begeleiden op het orgel. Wiecher laat

zich ook in een muzikaal intermezzo van zijn beste kant horen. Belangstellenden zijn van harte welkom bij deze vesper in De Ark, Oranjestraat 2, Berkel en Rodenrijs.

Najaarsconcert Cantorij in de kathedraal van het bisdom Rotterdam

Op zaterdagavond 28 oktober a.s. verzorgt de Laurentius en Elisabeth Cantorij van het Bisdom Rotterdam een najaarsconcert in de kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 305, Rotterdam.

Op het afwisselende programma staan werken van onder meer Gabriël Fauré, W. Andriessen, Henry Purcell, Ch.V. Stanford en John Rutter. Kortom een reis door enkele eeuwen kerkelijke koormuziek. Het concert begint om 20.00 uur en duurt met pauze tot ca. 21.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Entree is gratis. Na afloop is er een deurcollecte.

De Laurentius en Elisabeth Cantorij onder leiding van Marc Schaap is in 1989 speciaal opgericht voor het vervullen van de kathedrale taken vanuit de hoofdkerk van het bisdom Rotterdam en voor het uitdragen van de liturgische muziek in diverse stijlen.

Zie ook de website: cantorijrotterdam.nl

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.