In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Parochieklanken 2017 no. 59

23 augustus 2017 - Bergschenhoek

Parochieklanken 2017 no. 59

De volgende Parochieklanken komt uit op 6 oktober 2017. U kunt tot 24 september de

gebedsintenties opgeven voor de periode van 8 oktober tot en met 12 november 2017.

 

Zondag 27 augustus

Cornelis Christiaan Straetemans en Ilona Roswitha Angélica Straetemans-Buitendijk

Aartje Heezen-Kroneman

Petronella Alida Francisca in ’t Veen-Opstal

Joep Diederiks

 

Zondag 3 september

Marga Dolphijn-Hendriksen

Kees Lexmond

Petrus Johannes Spruit

Adrianus Gerardus Petrus de Haas

Petronella Martina de Haas-Ruigrok

Hendricus Gerhardus Derksen

Ouders in ’t Veen-Wooning

 

Zaterdag 9 en zondag 10 september

Kees Ammerlaan

Overleden familie van Dijk-van der Burg

Gerarda Wilhelmina Maria Vonk

Familie in ’t Veen-Platzek

Gerardus in ’t Veen

Margaretha Johanna in ’t Veen-Vollebregt

Helena de Wit-Kennepohl

 

Zondag 17 september

Petronella Alida Francisca in ’t Veen-Opstal

Joep Diederiks

 

Zondag 24 september

Familie Lexmond-Wooning

 

Zondag 1 oktober

Marga Dolphijn-Hendriksen

Kees Lexmond

Petrus Johannes Spruit

Hendricus Gerhardus Derksen

Tiny van Dijk-Vlaarkamp

 

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober

Kees Ammerlaan

Jan van Dijk

Helena de Wit-Kennepohl

Joep Diederiks

 

Lief en leed

Overleden:

31 juli: Catharina Maria van Dijk-Vlaarkamp

5 augustus: Petrus Jozef van Dijk

11 augustus: Maria Mechtildis van Dijk-Wolfs

11 augustus: Theodorus Marie Lexmond

16 augustus: Alberta Cornelia Gouweleeuw-van den Meiracker

 

Voor in uw agenda:

In verband met de fietstocht van de Rabobank (u fietst toch ook mee?) is er geen koffiedrinken op 17 september, maar wel op zondag 8 oktober. Natuurlijk is

er ook thee en limonade.

Oogstdankdag wordt gevierd in het weekend van 8 oktober. Er zal dat weekend ook weer voedsel worden ingezameld, houdt u daarvoor de mededelingen in de gaten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het weekend van 9 en 10 september verkopen de bestuursleden van de Zonnebloem voor en na de vieringen, zoals vanouds loten, bij gelegenheid van Ziekenzondag.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dvd-middagen:

Als vervolg op de DVD/gespreksavonden van het afgelopen seizoen zullen nu gespreksmiddagen worden gehouden, ter uitnodiging om met elkaar te praten en delen wat geloof voor je betekent.

Het DVD materiaal betreft een aantal thema's die behulpzaam zijn om God beter te leren kennen.

De zeven onderwerpen en de wijze waarop deze avonden worden gegeven zijn tevens een goede follow-up voor mensen die de ALPHA cursus reeds hebben gevolgd.

De thema’s met betreffende data zijn:

- God beter leren kennen maandagmiddag 11 sept.

- Gods liefde leren kennen maandagmiddag 25 sept.

- Gods vergeving leren kennen maandagmiddag 09 okt.

- Gods hulp leren kennen maandagmiddag 30 okt.

- Gods Woord leren kennen maandagmiddag 13 nov,

- Gods Geest leren kennen maandagmiddag 27 nov.

- Gods hoop leren kennen maandagmiddag 11 dec,

De middagen worden gegeven in de parochiezaal Bergschenhoek ( Smitshoek 122)

De aanvang is 13.15 uur. Voor een goed sociaal contact en ter bevordering van de gesprekken beginnen we met koffie of thee drinken.

De DVD met catechese materiaal bekijken we van 14.00 uur tot 14.30 uur.

daarna op nieuw een koffie/thee pauze van 14.30 -14.45 uur

Vervolgens het groepsgesprek van 14.45 tot 15.30 uur. We sluiten plenair af met een gebed of gedicht.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Ziekenzalving:

De algemene ziekenzalving zal plaatsvinden op donderdag 19 oktober, u leest hier meer over in de nieuwe Morgenster.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom op Alpha!

Waarom hebben wereldwijd meer dan 24 miljoen mensen een Alpha gevolgd?

Waarom hebben In Nederland al meer dan 265.000 mensen een Alpha gevolgd?

Waarom ontdekken steeds meer mensen Alpha?

Waarom organiseert de Parochie Christus Koning al voor de 18e keer een Alpha?

Kom vrijblijvend naar de Alpha-informatie-avond en ontdek het zelf!

Jong of oud, gelovig of niet-gelovig, vragen of twijfels, u bent van harte uitgenodigd.

Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekt u wat het christelijk geloof inhoudt.

Stel al uw vragen en praat met andere deelnemers door over vijftien inspirerende onderwerpen. De cursus duurt 10 avonden en een zaterdag.

De informatie-avond is op donderdag 14 september a.s. in de Parochiezaal van de Bartholomeuskerk aan de Veenweg 36 te Nootdorp om 20.00 uur.

Wilt u zich aanmelden of wilt u nadere informatie mail dan naar: AlphaParochieChristusKoning@gmail.com

of bel met Jacinta Bunnik telefoonnummer: 06-45647007.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijbel lezen in het nieuwe seizoen 2017 – 2018.

Reeds vanaf 2003 wordt er in Nootdorp maandelijks gezamenlijk een stukje uit de bijbel, gelezen, besproken en uitgediept. Iedereen in de parochie “Christus Koning” is hier van harte welkom om samen met een tiental anderen, in een gezellige setting, van gedachten te wisselen over een interessant bijbelthema. Het is op een vrijdag van 19.30 – 21.30 uur.

In het dagelijks leven zijn gelovigen soms aarzelend om over hun geloof te spreken. Vaak “omdat dit toch geen zin heeft” of zelfs vanwege agressieve reacties !

Alleen in ‘een goed gesprek’ komen we soms aan verkondiging toe. Deze gedachte leidde tot het aanmoedig- ende jaarthema dat samen met enige andere parochies in het Westland is gekozen.

“ Draag je ontvangen geloof uit, in woord en daad ! ” .

Besloten is ook, dit jaar teksten te kiezen waarin ‘een goed gesprek‘ plaats vond.

Tevens zal dit jaar extra aandacht worden gegeven aan het onderwerp ‘engelen’ .

We komen, ook dit jaar, weer één keer per maand bijeen in de gezellige keuken van de pastorie van de H.Bartholomeus kerk, aan de Veenweg 36 te Nootdorp.

Het jaarprogramma is als volgt :

Avondthema Bijbeltekst Datum

Gesprek met de stem uit de hemel. Opb 10,1-11; 15 sept.

Paulus over de noodzaak van de verkondiging. Rom 10,13-17; 13 okt.

Gesprek van JHWH met Mozes. Ex 32.1-14; 10 nov.

Gesprek van Gabriël met Maria. (*) Lc 1,26-38; 08 dec.

Gesprek van drie engelen met Abraham. Gn 18,1-15; 19 jan.

Gesprek van Jezus met de duivel. Mt 4,1-11; 09 febr.

Gesprek van Jezus met Nikodemus. Joh 2,23-3,21; 09 mrt.

Gesprek van JHWH met Jeremia. Jer 1,4-8; 13 apr.

Gesprek van Jezus met de sameritaanse vrouw. Joh 4,1-26; 18 mei.

Wij hopen weer op voldoende belangstelling. U kunt zich aanmelden voor het nieuwe seizoen via email of telefoon op resp. vanbijsterveld@ziggo.nl of 015-3109186.

Vermeld daarbij altijd uw tel. nr. en uw volledige naam met huis- èn email-adres .

(*) Met intermezzo over engelen.

J.J.van Bijsterveld

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws van Welzijn Lansingerland:

Hoe zelfredzaam bent u? Doe de check!

Bijeenkomst voor senioren: Hoe zelfredzaam bent u? Doe de check!

Kom op 14 september naar De Leeuwerik om een checklist te doen over uw zelfredzaamheid en valrisico thuis.

Een ergotherapeut komt langs tijdens deze bijeenkomst om hierover in gesprek te gaan én handige tips te geven!

Wanneer: donderdagochtend 14 september 2017

Tijd: 10.00 —11.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur)

Waar: “de Leeuwerik”, Leeuwerikstraat 2

Bleiswijk

Ouderenadviseur: Liesbeth Kraaijenga

Ergotherapeut: Jochen Bilderbeek van Emergo

Kosten: Deelname is gratis

Aanmelden is niet nodig

U bent van harte welkom. De koffie staat voor u klaar!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijeenkomst over het geheugen voor senioren.

Wat kun je doen om het geheugen te trainen/bij te houden. Wanneer moet je je zorgen maken over je geheugen? Een onderdeel van de bijeenkomst is het afnemen van een geheugentest (als u dat wilt).

Wanneer: donderdagochtend 5 oktober 2017

Tijd: 10.00 —11.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur)

Waar: Leeuwerik, Leeuwerikstraat 2,

Bleiswijk

Ouderenadviseur: Liesbeth Kraaijenga

Sprekers: Danny Rijnders en Hannah Molengraaf

Kosten: Deelname is gratis.

Aanmelden is niet nodig

U bent van harte welkom. De koffie staat voor u klaar!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U ziet het, er is weer genoeg te doen het komende seizoen. Binnenkort ligt ook het nieuwe Catecheseprogramma weer achter in de kerk. Daarin vindt u nog meer informatie over de verschillende activiteiten binnen de Parochie Christus Koning.

Tot slot:

Heeft u de nieuwe website al bekeken? U vindt hem op:

www.ParochieChristusKoning.nl

en er zijn nog meer veranderingen te verwachten. Nieuwsgierig geworden? Wacht maar op de volgende Morgenster…………………………………….

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.