In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Paaseieren zoeken.

24 maart 2019 - Bergschenhoek

Op Eerste Paasdag wordt er in de St. Willibrordkerk gezongen door het Caeciliakoor. TIjdens deze eucharistieviering kunnen de kinderen naar de kinderwoorddienst.

Na afloop van de H. Mis kunnen de kinderen paaseieren zoeken in de pastorietuin.

Pastoraatsgroep Liturgie

Ria in 't Veen-van Winden

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.